Kravín - Hvozdec

Areál je ve vlastnictví obce, která ho využívá jako skladovací prostory (suť). Obec již začala s jeho přestavbou - demolice budovy kravína, na které získala dotace z POV JMK. Vzhledem k jeho výhodné poloze je záměrem obce areál přebudovat na sportoviště s malou sportovní halou, mateřskou školu a sídlo obecního úřadu.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 17 000 m2
Procento zastavěn: 1%
Výměra podlahové plochy objektů: 250 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): obec - 100 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-venkov Kód okresu: CZ0643
ORP: Kuřim Kód ORP: 6209
Obec: Hvozdec Kód obce: 583090
Popis geografické polohy: Areál se nachází v severní části obce (240 obyv.), je přístupný po nezpevněné cestě. Má velmi výhodnou polohou - 6 km SV od D1 (6 km), jinak do obce vede pouze silnice III. třídy, která zde končí

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: plochy smíšené
Stávající skutečné využití lokality: 30%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - Ostrovačice - 6 km
Dopravní dostupnost - silnice: II/ 386 - 1,6 km
Dopravní dostupnost - železnice: 240 - Rosice - 12 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 30 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 15

Poznámky

Rekonstrukce v plné šíři pro zmíněné využití se předpokládá etapovitě do 10 let. Na nové využití využije obec fin. prostředků ze SF EU.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz