Lokalita Brandlova - Kyjov

V areálu nachází rozestavěná jednopodlažní sportovní hala z 80. let minulého století - vyzděná ocelová konstrukce s plechovou střechou, dále pak ocelová konstrukce přístavku a 3 buňky bývalých kluboven.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 13 846 m2
Procento zastavěn: 17%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 333 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): obec - 95 %, právnická osoba - 5 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Hodonín Kód okresu: CZ0645
ORP: Kyjov Kód ORP: 6210
Obec: Kyjov Kód obce: 586307
Popis geografické polohy: Objekt rozestavěné sportovní haly se nachází ve východní části Kyjova cca 500 m od městského centra. Dopravně je napojen na komunikaci III.tř. směr Kostelec.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: plochy pro občanskou vybavenost a sport
Stávající skutečné využití lokality: 30%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 4

Technický stav

Existence ekologických zátěží: nelze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D2 - ex. Břeclav - 42 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/ 54 - 1,5 km
Dopravní dostupnost - železnice: 340 - Kyjov - 2,5 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 40 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 96

Poznámky

Objekty včetně pozemků zadány formou předkupních smluv řetězcům, ovšem stavební práce již 2 roky stojí. V plánu je asanace budov, není vyloučeno, že ze záměru sejde. Město Kyjov by v tom případě uvažovalo, vzhledem k charakteru původního záměru sportovní haly a atraktivní poloze v obci, o dostavbě a využití areálu pro občanskou vybavenost kombinovanou se sportovními a společenskými aktivitami.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz