Bývalé zemědělské družstvo - Lovčičky

V současné době je areál býv. Agroklasu z 60 % ve vlastnictví obce a je nevyužit. Zbylá část je v majetku fyzických osob, které mají zájem na odprodeji pozemků (schváleno zastupitelstvem). Na pozemcích se nachází 4 budovy v majetku obce.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 35 530 m2
Procento zastavěn: 8%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 800 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): obec- 60 %, fyz. osoby - 40 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Vyškov Kód okresu: CZ0646
ORP: Slavkov u Brna Kód ORP: 6215
Obec: Lovčičky Kód obce: 593265
Popis geografické polohy: Areál bývalého zemědělského družstva se nachází na okraji obce Lovčičky (563 obyv.) v CHKO Žďárský les. Obec je napojena na silnici III. třídy, která zde končí.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: plochy pro rekreaci
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 4

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - ex. Holubice - 17 km
Dopravní dostupnost - silnice: II/ 418 - 2 km
Dopravní dostupnost - železnice: 300 - Sokolnice - 11 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 15 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ne
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 25

Poznámky

Obec uvažuje o jeho prodeji do soukromého vlastnictví. Vzhledem k jeho poloze v CHKO by bylo vhodné ho využít k rekreaci a agroturistice s ubytovacími kapacitami.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz