Jalovisko - Měnín

Osada Jalovisko s množstvím hospodářských budov byla součástí Státního statku Měnín (zanikl na zač. 90 let). Část areálu je pronajata ZD Třebíč (sklady, sila), část pronajata pro bydlení. V současnosti je celý areál součástí konkurzního řízení.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 88 000 m2
Procento zastavěn: 27%
Výměra podlahové plochy objektů: 24 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): ČR - 100 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-venkov Kód okresu: CZ0643
ORP: Židlochovice Kód ORP: 6221
Obec: Měnín Kód obce: 583383
Popis geografické polohy: Areál býv. ZD Jalovisko se nachází asi 2 km jižně od obce Měnín (1 660 obyv.) - odloučená část obce. Osadou vede silnice III. třídy směr na Moutnice a Blučinu, z obce do areálu vede pouze silnice IV. třídy. Přesto však může těžit z výhodné polohy vůči D2.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: plochy pro výrobu
Stávající skutečné využití lokality: 27%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: zemědělství
Počet objektů na pozemku celkem: 15

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D2 - ex. Blučina - 2,5 km
Dopravní dostupnost - silnice: II/ 380 - 2,4 km
Dopravní dostupnost - železnice: 250 - Židlochovice - 10 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 20 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Obec zajišťuje nejnutnější údržbu (ochrana areálu) a natažení technických sítí (el. en., pitná voda). Zpracována studie pro samostatnou ČOV. Bude třeba likvidovat menší EZ po živočišné výrobě a silážních jímkách. Hrozí vznik lokálních skládek. Jako celek je areál realizovatelný jen obtížně, pravděpodobnější bude jeho postupná sanace. Většinu budov (75 - 90 %) bude třeba demolovat.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz