Hřiště - Olšany

Areál dříve sloužil k sportovním a společenským aktivitám. Nyní bez využití. ZO bude jednat o jeho další budoucnosti - obec však nemá ucelenou představu. Výhodou pro formulování dalšího využití lokality (např. pro potřeby cestovního ruchu, konání sportovně-společenských akcí) může být blízkost farmy. B. Polívky
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 3 815 m2
Procento zastavěn: 0%
Výměra podlahové plochy objektů: 0 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): obec - 100 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Vyškov Kód okresu: CZ0646
ORP: Vyškov Kód ORP: 6219
Obec: Olšany Kód obce: 550132
Popis geografické polohy: Jde o zatravněný terasovitě svažitý pozemek v JV části obce (480 obyv.) u silnice IV. třídy.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: plochy pro sportovní a kulturní využití
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 0

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - ex. Rousínov - 7,5 km
Dopravní dostupnost - silnice: II/ 430 - 5,4 km
Dopravní dostupnost - železnice: 300- Rousínov - 7 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 24 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 1

Poznámky

Ideální způsob využití je kombinace - pro sportovní účely (víceúčelové hřiště) a zázemí pro kulturně-společenské akce - pod otevřeným nebem, o které je v obci poptávka (podium, stánek s občerstvením). Vhodné jsou ROP JV 3.3 a 2.1, PRV. Obec do budoucna počítá rovněž s napojením na síť cyklostezek a propojení s Farmou BP. Projekt nebude zřejmě vyžadovat výrazně vysoké vstupní náklady, protože pozemek je prakticky nezastaven a veškeré sítě jsou na hranici. Navíc je díky blízkosti Farmy poměrně atraktivní.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz