Hotel Pfan - Pohořelice

Jedná se o historickou patrovou budovu, která je součástí hospodářského areálu (stodola). Objekty jsou ve velmi zchátralém, zčásti i havarijním stavu a využito je pouze přízemí domu pro obchody a služby. Vzhledem k atraktivitě místa a historické hodnotě domu je žádoucí využít objekt pro kvalitní komerci, služby nebo chybějící občanskou vybavenost pověřené obce. Rovněž možné kancelářské zázemí pro nedalekou slibně se rozvíjející průmyslovou zónu.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 2 280 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 280 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): obec - 100 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-venkov Kód okresu: CZ0643
ORP: Pohořelice Kód ORP: 6213
Obec: Pohořelice Kód obce: 584801
Popis geografické polohy: Budova býv. hotelu se nachází v centru města na hlavním náměstí Pohořelic.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: plochy pro obchod a služby
Stávající skutečné využití lokality: 30%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 3

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D2 - ex. Blučina - 16 km
Dopravní dostupnost - silnice: R52 - 2 km, II/ 416 - 50 m
Dopravní dostupnost - železnice: 253 - Pohořelice - 1 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 30 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 35

Poznámky

Objekt je v havarijním stavu. Vzhledem k jeho historické hodnotě a lokalizaci doporučujeme rekonstrukci, demolovat lze dvorní objekt.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz