Areál PPS Agro Strachotín - Popice

PPS Agro Strachotín je stále fungujícím subjektem, a to na přibližně 20 % plochy z takřka 10 ha areálu, zbylá část je nevyužitá. Skládá se z 15 objektů různé úrovně, většinu bude nutné je asanovat; v ÚPD je areál zapsán jako plocha určená pro výrobu, zemědělství a sklady (bez živočišné produkce a bydlení), výhodou areálu je dobrá dopravní dostupnost.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 96 000 m2
Procento zastavěn: 40%
Výměra podlahové plochy objektů: 38 400 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): ČR (PF) - 100 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Břeclav Kód okresu: CZ0644
ORP: Hustopeče Kód ORP: 6207
Obec: Popice Kód obce: 584819
Popis geografické polohy: Areál zemědělského družstva PPS Agro Strachotín leží v katastru obce Popice (930 obyv.), ve V části obce na státní silnici III. třídy (II/420 Hustopeče - Mikulov je vzdálena cca 1 km).

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: plocha pro průmysl, zemědělskou výrobu, rozvoj drobných služeb
Stávající skutečné využití lokality: 20%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 15

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ano
Dopravní dostupnost - dálnice: D2 - ex. Hustopeče - 8 km
Dopravní dostupnost - silnice: II/ 420 - 700 m
Dopravní dostupnost - železnice: 250 - Šakvice - 3 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 36 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 35

Poznámky

Jedná se o značně zanedbaný areál, který bude vyžadovat kompletní revitalizaci a především společnou chuť jednotlivých majitelů k prodeji, což je nezbytný předpoklad jakéhokoliv dalšího provozu, kterým můžou být výrobní a skladové aktivity.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz