Areál Klatovka - Vranov nad Dyjí

Areál byl využíván k hromadné rekreaci (ubytování v prostředí Vranovské přehrady) a v současnosti je téměř nevyužit. Areál je v majetku obce, v územním plánu je veden jako plocha pro hromadnou rekreaci. Záměrem obce je zřídit zde opět rekreační areál s veškerým zázemím.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 21 500 m2
Procento zastavěn: 16%
Výměra podlahové plochy objektů: 3 500 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): obec - 100 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Znojmo Kód okresu: CZ0647
ORP: Znojmo Kód ORP: 6220
Obec: Vranov nad Dyjí Kód obce: 595098
Popis geografické polohy: Rekreační areál Klatovka se nachází na v severní části městyse Vranov nad Dyjí (875 obyv.). Areál je přístupný po účelové komunikaci, která navazuje na silnici II/ 398. Je součástí většího komplexu rekreačních budov - Ptačí vrch.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: plochy pro hromadnou rekreaci
Stávající skutečné využití lokality: 30%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 6

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - ex. Rosice - 75 km
Dopravní dostupnost - silnice: II/ 398 - 700 m
Dopravní dostupnost - železnice: 241 - Šumná - 6 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 91 km, Wien-Schwechat - 124 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 17

Poznámky

Ideální řešení je sanace některých budov a revitalizace celého areálu na objekty pro skupinovou rekreaci. V současnosti jsou některé objekty v areálu sezónně pronajímány jako ubytovací kapacity, občerstvení atd. V minulosti (2006-2007) již evidován vážný zájem investorů na odkup areálu (i přilehlých pozemků, které nejsou v majetku městyse) se záměrem jej kompletně přebudovat na multifunkční rekreační centrum.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz