Bývalé středisko JZD - Vranovice

Jedná se o soubor budov, které sloužily bývalému JZD (správní budova, sklady a dílny). Jsou v dobrém stavu, nebude třeba je bourat. Značnou část fin. prostředků bude třeba vynaložit na úpravy interiérů. Navrženo vybudování domu pro seniory.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 3 565 m2
Procento zastavěn: 40%
Výměra podlahové plochy objektů: 1 426 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): obec - 100 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Brno-venkov Kód okresu: CZ0643
ORP: Pohořelice Kód ORP: 6213
Obec: Vranovice Kód obce: 585033
Popis geografické polohy: Jižní část obce (cca 2 000 obyv.), na hranici rezidenční zástavby nedaleko D2.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: plochy pro zemědělství
Stávající skutečné využití lokality: 10%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D2 - ex. Hustopeče - 14 km
Dopravní dostupnost - silnice: II/ 381 - 1 km
Dopravní dostupnost - železnice: 254 - Vranovice - 200 m
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 31 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 80

Poznámky

Zpracován architektonický projekt včetně žádosti do ROP na výstavbu Domu seniorů (součástí je i jídelna pro místní školu). Zásadní bariérou je prosazení změny ÚP na plochy pro občanskou vybavenost, jenž brzdí vydání územního rozhodnutí potřebného k předložení žádosti.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz