Městská jatka - Znojmo

Areál býv. městských jatek je již několik let nevyužíván. Je předmětem konkurzní podstaty. V současné době je podána žaloba ze strany města Znojma na vyjmutí objektů z konkurzní podstaty.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 8 266 m2
Procento zastavěn: 35%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 900 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město - 100 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Znojmo Kód okresu: CZ0647
ORP: Znojmo Kód ORP: 6220
Obec: Znojmo Kód obce: 593711
Popis geografické polohy: Areál se nachází v centrální části průmyslové zóny města Znojma cca 800 m JV od centra.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: plocha pro výrobu
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 7

Technický stav

Existence ekologických zátěží: nelze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - ex. Hustopeče - 60 km, R52 - 35 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/ 38 - 500 m
Dopravní dostupnost - železnice: 246 - Znojmo - 500 m
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 70 km, Wien-Schwechat - 80 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: nelze stanovit

Poznámky

Areál je zcela nevyužit, ideálním řešení m je napojení na fce průmyslové zóny, resp. její rozšíření, a realizace zázemí pro drobné výrobní provozy.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz