Malá louka - Znojmo

Je v majetku města, v současné době není využíván. Připravuje se změna územně plánovací dokumentace z plochy pro zvláštní účely na smíšenou zónu s převažující funkcí bydlení. Vzhledem k plánované výstavbě pro bydlení se předpokládá vyšší objem dopravní zátěže, který bude muset být pravděpodobně vyřešen vybudováním okružní křižovatky na ulici Vídeňské.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 57 206 m2
Procento zastavěn: 5%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 860 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): město - 95 %, právnická osoba - 5 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Znojmo Kód okresu: CZ0647
ORP: Znojmo Kód ORP: 6220
Obec: Znojmo Kód obce: 593711
Popis geografické polohy: Areál bývalých kasáren se nachází na okraji průmyslové zóny, v dobré dopravní dostupnosti k centru města. Areál je ohraničen na západě ulicí Vídeňskou (silnice I/38), na J a V sousedí s průmyslovou zónou, hřbitovem a supermarketem. Areál je výborně dopravně napojen, vjezd do něj je přímo z hlavní městské třídy Vídeňská (silnice I/38).

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: plocha pro zvláštní účely
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: bydlení
Počet objektů na pozemku celkem: 13

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - ex. Hustopeče - 62 km, R52 - 37 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/ 38 - 0 km
Dopravní dostupnost - železnice: 246 - Znojmo - 2 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 68 km, Wien-Schwechat - 80 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 67

Poznámky

Areál je kompletně vhodný k asanaci budov. Již probíhají závěrečné fáze demolic (Pozemní stavby). Záměry města na novou bytovou výstavbu se dosud vyvíjejí ve variantách daných vlastnickými vztahy. Dle jedné varianty by součástí areálu byl supermarket, ve druhé variantě je areál využíván pouze pro bydlení. Preferována je druhá varianta, vyvstaly však problémy s napojením lokality na komunikaci I. třídy a stavba prozatím stojí.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz