Loucký klášter - Znojmo

V současné době je klášter využíván pouze minimálně. V části sklepů má sídlo vinařská firma Znovín, která zde pořádá pravidelné akce a umožňuje veřejnosti částečný přístup do areálu. Další využití kláštera je pro  vysokými náklady na rekonstrukci a požadavky na ochranu kulturního dědictví značně limitováno.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 60 731 m2
Procento zastavěn: 14%
Výměra podlahové plochy objektů: 8 502 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): ČR (ÚZSVM) - 100 %

Identifikační údaje

Kraj: Jihomoravský kraj Kód kraje: CZ064
Okres: Znojmo Kód okresu: CZ0647
ORP: Znojmo Kód ORP: 6220
Obec: Znojmo Kód obce: 593711
Popis geografické polohy: Klášter se nachází v jižní části města na mírné vyvýšenině na levém břehu řeky Dyje, která tvoří přirozenou západní hranici areálu (spolu s ulicí Louckou). Z jihu sousedí klášter s novým koupalištěm, na východě jeho pozemky zasahují téměř k ulici Dukelské (silnice I/38), na severu tvoří hranici přístupová komunikace a veřejná zeleň.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: plocha pro zvláštní účely
Stávající skutečné využití lokality: 20%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 4

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 - ex. Hustopeče - 62 km, R52 - 37 km
Dopravní dostupnost - silnice: I/ 38 - 0 km
Dopravní dostupnost - železnice: 246 - Znojmo - 2 km
Dopravní dostupnost - letiště: Brno-Tuřany - 68 km, Wien-Schwechat - 80 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 200

Poznámky

Architektonicky a historicky velmi cenná památka v centru města. Celkový rozsah rekonstrukce je těžké odhadnout. Většina úvah o využití kláštera směřuje do oblasti kultury, vzdělávání a veřejné správy.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz