Bývalá kasárna - Staré Město

Soubor nemovitostí bývalého vojenského areálu Staré Město (celkem 10 různých objektů), jehož součásti je mj. trafostanice, požární nádrž, biologický septik, vodovod, kanalizace, venkovní rozvody elektro včetně venkovního osvětlení, komunikace, oplocení, most, mostek, oplocení neprůhledné, odstavná panelová plocha.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 62 103 m2
Procento zastavěn: 9%
Výměra podlahové plochy objektů: 5 400 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
Okres: Šumperk Kód okresu: CZ0715
ORP: Šumperk Kód ORP: 7111
Obec: Staré Město Kód obce: 541079
Popis geografické polohy: Areál bývalých kasáren ve Starém Městě se nachází cca 150 m od silnice II/446 po levé straně při výjezdu z města směrem na Hanušovice (tj. na jeho jižním okraji).

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: smíšená zóna pro umístění služeb, občanské vybavenosti, čistých podnikatelských aktivit
Stávající skutečné využití lokality: 3,6%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 10

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: E442 Paříž - Praha - Svitavy - Olomouc - Hranice - Valašské Meziříčí - Žilina (54 km)
Dopravní dostupnost - silnice: cca 150 m od silnice II/446 Olomouc - Šumperk - Staré Město pod Sněžníkem - státní hranice (průtah obce)
Dopravní dostupnost - železnice: trať č. 294 Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem, žst. Staré Město pod Sněžníkem (1,2 km)
Dopravní dostupnost - letiště: ne
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 150

Poznámky

Výši celkových nákladů na revitalizaci nelze v současné době odhadnou, budou mj. odvislé od budoucího využití tohoto areálu.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz