Nálepkova kasárna - Šternberk

Areál Nálepkových kasáren byl v minulosti (od 50. let 20. století) používán k vojenským účelům. Jedná se o zastavěné území se zátěžemi z minulosti (postižené dřívějším využíváním pro vojenské účely). V areálu bývalých Nálepkových kasáren leží v současné době 47 stavebních objektů, převážně se jedná o sklady a garáže v různé podobě - od zateplených zděných objektů po lehké přístřešky. Komunikace a zelené plochy v areálu jsou v nezbytné míře udržované. Areál má vnější oplocení, vnitřním oplocením je členěn na několik provozních částí. Plochy na sever od areálu jsou urbanizované (areál VOP), plochy jižně a východně od areálu tvoří většinou hospodářsky obdělávaná půda.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 104 412 m2
Procento zastavěn: 16%
Výměra podlahové plochy objektů: 15 875 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
Okres: Olomouc Kód okresu: CZ0712
ORP: Šternberk Kód ORP: 7110
Obec: Šternberk Kód obce: 505188
Popis geografické polohy: Areál Nálepkových kasáren leží při jižním okraji zastavěného území Šternberka východně od ulice Olomoucké (u silnice I/46). Katastrálním územím je Lhota u Šternberka.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: neobytné produkční území
Stávající skutečné využití lokality: 5%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 47

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: E462 Vídeň - Brno - Prostějov - Olomouc - Lipník nad Bečvou - Český Těšín - Krakov (19 km)
Dopravní dostupnost - silnice: silnice I/46 Olomouc - Šternberk - Moravský Beroun - Opava - Sudice - státní hranice
Dopravní dostupnost - železnice: trať č. 290 Olomouc - Šternberk - Šumperk (žst 1 km)
Dopravní dostupnost - letiště: Olomouc - Neředín (vzdáleno cca 20 km)
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 82

Poznámky

Areál kasáren je vedle průmyslu využitelný i pro občanskou vybavenost (služby). Nacházejí se zde tří plošně omezené lokality, které jsou mělce znečištěny ropnými látkami

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz