Augustiniánský klášter - Šternberk

Areál Augustiniánského kláštera je tvořen vzájemně propojenými stavbami, přiléhajícími ke kostelu Zvěstování Páně ve Šternberku. Počátky kláštera jsou datovány do 14. stol., když významné stavební úpravy a přestavby byly prováděny v průběhu 17. stol.. Po II. světové válce užívala klášter armáda a následně sloužil klášter jako sklady textilu. V 90. letech 20. stol. zahájilo město Šternberk jeho postupnou stavební záchranu v rámci Programu záchrany architektonického dědictví.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 5 226 m2
Procento zastavěn: 55%
Výměra podlahové plochy objektů:
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
Okres: Olomouc Kód okresu: CZ0712
ORP: Šternberk Kód ORP: 7110
Obec: Šternberk Kód obce: 505188
Popis geografické polohy: Objekt se nachází v centru města Šternberk (na Horním náměstí), v těsném sousedství Chrámu Zvěstování Páně, cca 50 metrů od radnice.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: území smíšené centrální
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: ostatní
Počet objektů na pozemku celkem: 4

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: E462 Vídeň - Brno - Prostějov - Olomouc - Lipník nad Bečvou - Český Těšín - Krakov (19 km)
Dopravní dostupnost - silnice: silnice II/445 Šternberk - Rýmařov - Zlaté Hory - státní hranice (0,5 km)
Dopravní dostupnost - železnice: trať č. 290 Olomouc - Šternberk - Šumperk (žst 2 km)
Dopravní dostupnost - letiště: Olomouc - Neředín (vzdáleno cca 20 km)
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 300

Poznámky

Areál je využíván pouze k občasným kuturním akcím ve městě. Tvoří jej komplex čtyř budov, které jsou v budoucnu využitelné ke kultuře, pro rozvoj cestovního ruchu či občanskou vybavenost.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz