Farma - Veletiny

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 2 300 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 300 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% podílníci ZD

Identifikační údaje

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
Okres: Uherské Hradiště Kód okresu: CZ0722
ORP: Uherský Brod Kód ORP: 7208
Obec: Veletiny Kód obce: 592803
Popis geografické polohy: jižní část obce Veletiny

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: zemědělství
Stávající skutečné využití lokality: 30%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 3

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 Brno-Kroměříž 40km
Dopravní dostupnost - silnice: silnice E50 1km
Dopravní dostupnost - železnice: trať č. 330, nejbližší žst. na trati č. 330 je 12km, nejbližší stanice regionální trati č.341 je žst. Hradčovice 4km
Dopravní dostupnost - letiště: 6km Kunovice, 80km Brno
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz