Mateřská škola - Komárno

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 300 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 300 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní

Identifikační údaje

Kraj: Zlínský kraj Kód kraje: CZ072
Okres: Kroměříž Kód okresu: CZ0721
ORP: Bystřice pod Hostýnem Kód ORP: 7201
Obec: Komárno Kód obce: 588598
Popis geografické polohy: u obecního úřadu

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D1 Brno-Kroměříž 40km
Dopravní dostupnost - silnice: silnice 150 0km
Dopravní dostupnost - železnice: trať č.280, nejbližší žst na trati č. 280 je 20km, nejbližší stanice regionální trati č.303 je žst.Rajnochovice 2km
Dopravní dostupnost - letiště: 60km Ostrava Mošnov
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz