Bývalé kasárny - Dětřichov nad Bystřicí

Jedná se o prostory dřívějších vojenských kasáren. Do areálu vedou také železniční koleje - je zde možnost využití železniční dopravy. Celý areál je také napojen na inženýrské sítě. Lokalita je velmi zanedbaná, využití pro turistický ruch sportovní účely, velmi výhodná pro rekreační účely, školení a turistiku. Možno vybudovat i restaurační a ubytovací kapacity.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 134 000 m2
Procento zastavěn: 7%
Výměra podlahové plochy objektů: 18 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Bruntál Kód okresu: CZ0801
ORP: Bruntál Kód ORP: 8103
Obec: Dětřichov nad Bystřicí Kód obce: 597252
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází severně od obce Dětřichov nad Bystřicí. Areál bezprostředně navazuje na silnici č. I/45 (směr Olomouc - Bruntál).

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: nevyužito
Stávající skutečné využití lokality: 20%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 30

Technický stav

Existence ekologických zátěží: mírné ekologické zatížení
Dopravní dostupnost - dálnice: 35 km (R35)
Dopravní dostupnost - silnice: v místě (I/45)
Dopravní dostupnost - železnice: 4 km (ŽST Dětřichov nad Bystřicí)
Dopravní dostupnost - letiště: 111 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie:
Voda:
Kanalizace:
Plyn:

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Lokality, které nelze zařadit do předešlých kategorií

Náklady

Náklady v mil.Kč: 215

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz