Areál skladů a služeb - Krnov

Areál se nachází ve stanovém záplavovém území a současně i mezi aktivními zónami stanoveného záplavového území. Terén je rovinný. Plocha je z větší části nevyužitá, část slouží jako sklady policie a část jako Truhlářství Koritarz - plocha je v soukromém vlastnictví. Volnou stavbu tvoří čtyřpodlažní cihlový objekt, skladové objekty - cihlové jednopodlažní. Objekty jsou v relativně dobrém stavu. Vhodná by byla výměna oken a vytvoření nové fasády. Sklon střech je většinou valbový a u menších staveb pultový. Volné plochy by měly být využity pro výrobní a skladové hospodářství, opravárenské služby, náročnějšími na dopravní obsluhu. Plocha je předurčená pro investory s většími nároky na odběr energií. Mohly by zde být prostory s vyšší možnosti rušivého působení na okolí - jen za určitých podmínek. Neměly by zde koncipovány provozy pro sport, rekreaci, bydlení a výroby jež by mohly ekologický zatížit plochu - vrakoviště, čerpací stanice, sklady odpadů. Nutno provést kompletní rozvod inženýrských sítí.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 20 000 m2
Procento zastavěn: 35%
Výměra podlahové plochy objektů: 30 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Bruntál Kód okresu: CZ0801
ORP: Krnov Kód ORP: 8114
Obec: Krnov Kód obce: 597520
Popis geografické polohy: Areál se nachází při JZ okraji zastavěného území města na pravém břehu řeky Opavy na ul. Na ostrově.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: výroba, skladování, opravárenské služby
Stávající skutečné využití lokality: 40%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: ostatní
Počet objektů na pozemku celkem: 9

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 49 km (D47)
Dopravní dostupnost - silnice: 0,8 km (I/45), 1,3 km (I/57)
Dopravní dostupnost - železnice: 0,7 km (ŽST Krnov)
Dopravní dostupnost - letiště: 67 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 65,1

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz