Bývalý vojenský areál - Krnov

Plocha byla do roku 1990 využívaná sovětskou armádou jako cvičiště. V současné době je plocha neudržována, objekty jsou v devastovaném stavu. Na ploše se nacházejí zbytky stavební sutě. Pozemek je mírně svažitý SV směrem. Inženýrské sítě jsou nefunkční, nebo úplně scházejí. Do lokality není přivedena pitná ani užitková voda, není napojení na kanalizaci. Stávající transformovna pro střelnici zrušena. Plynofikace je možná z rozvodné sítě Opava - Jeseník na východní straně lokality včetně přípojky VN. Do budoucna by měl být areál využíván funkci nerušivého charakteru - ubytovací (motel, autocamp, motorest), případně službám nevýrobního charakteru - půjčovna sportovního nářadí. Také zde může rekreační využití. Nutno vybudovat veškeré inženýrské sítě včetně nového povrchu na příjezdovou asfaltovou komunikaci napojenou na státní komunikaci č. II/458 a parkoviště pro příslušnou dopravu. Vodovod nutno přitáhnout od obytné zástavy u silnice č. I/57 - limitován odběrem. Nutno vybudovat novou transformovnu 22/0,4 kV
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 70 000 m2
Procento zastavěn: 16%
Výměra podlahové plochy objektů: 11 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Bruntál Kód okresu: CZ0801
ORP: Krnov Kód ORP: 8114
Obec: Krnov Kód obce: 597520
Popis geografické polohy: Areál se nachází v Krnově v místní části Krásné Loučky. K areálu vede místní asfaltová komunikace, která je napojená na státní komunikaci č. II/458.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: nevyužito
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 3

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 50 km (D47)
Dopravní dostupnost - silnice: 4 km (I/45), 4 km (I/57)
Dopravní dostupnost - železnice: 2 km (ŽST Krásné Loučky)
Dopravní dostupnost - letiště: 67 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ne
Pitná voda: ne
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 210,5

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz