Areál zemědělské výroby - Město Albrechtice

Jedná se o bývalý areál zemědělské výroby. Původně byl areál využíván pro zemědělský průmysl (živočišná výroba), byly zde sklady a kravíny. V současné době neexistuje napojení na vodovod, kanalizaci ani plynovod. Je zde možnost napojení na existující přívod elektrické energie, bylo by však nutné učinit komplexní revizi stávajícího napojení. Jedná se o zděné budovy v poměrně zdevastovaném stavu. Objekt po důkladné revitalizaci možno znovu využívat pro zemědělskou činnost nebo jakékoli nerušivé podnikání. Například sklady výrobků popřípadě lze využít pro komerční účely.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 36 500 m2
Procento zastavěn: 3%
Výměra podlahové plochy objektů: 950 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Bruntál Kód okresu: CZ0801
ORP: Krnov Kód ORP: 8114
Obec: Město Albrechtice Kód obce: 597635
Popis geografické polohy: Areál se nachází na východním okraji obce Město Albrechtice na Krnovsku.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: nevýrobní
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: zemědělství
Počet objektů na pozemku celkem: 3

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 68 km (D47)
Dopravní dostupnost - silnice: 0,7 km (I/57)
Dopravní dostupnost - železnice: 0,85 km (ŽST Město Albrechtice)
Dopravní dostupnost - letiště: 81 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ne
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 22,5

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz