Bývalý areál živočišné výroby - Statek Třemešná - Damašek - Janov

V současné době existuje napojení na vodovod a elektrickou energii, bylo by však nutné učinit revizi stávajícího napojení. Kanalizace, plynovod a telekomunikační sítě v podstatě neexistují.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 1 400 m2
Procento zastavěn: 36%
Výměra podlahové plochy objektů: 500 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Bruntál Kód okresu: CZ0801
ORP: Krnov Kód ORP: 8114
Obec: Janov Kód obce: 597431
Popis geografické polohy: Jedná se o bývalý areál státního statku na severním okraji obce Třemešná ve Slezsku.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: nevýrobní
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 3

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 48 km (D47)
Dopravní dostupnost - silnice: 0,95 km (I/57)
Dopravní dostupnost - železnice: 1,7 km (ŽST Třemešná ve Slezsku)
Dopravní dostupnost - letiště: 96 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 24,5

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz