Budova bývalé základní školy - Slezské Rudoltice

Jedná se o budovu bývalé základní školy, která je zděná se sedlovou střechou a je v poměrně zachovalém stavu. Jsou zde přípojky vody, elektrické energie i telekomunikační přípojky, je však nutná celková revitalizace všech inženýrských sítí. Budovu je možno po celkové revitalizaci a drobných stavebních úpravách využívat pro kulturní, sociální či zdravotní účely obce Slezské Rudoltice. Objekt je možno v budoucnu využít také jako administrativní budovu pro drobné podnikatele nebo pro jakoukoli nevýrobní činnost. Pro okolí Krnova by tato lokalita mohla být příležitostí pro nová pracovní místa v regionu.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 5 600 m2
Procento zastavěn: 27%
Výměra podlahové plochy objektů: 1 500 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Bruntál Kód okresu: CZ0801
ORP: Krnov Kód ORP: 8114
Obec: Slezské Rudoltice Kód obce: 597813
Popis geografické polohy: Objekt se nachází na JV okraji obce Slezské Rudoltice na Osoblažsku.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: nevyužito
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 82 km (D47)
Dopravní dostupnost - silnice: 9 km (I/57)
Dopravní dostupnost - železnice: 0,65 (ŽST Slezské Rudoltice)
Dopravní dostupnost - letiště: 94 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 10,5

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz