Bývalý areál statků - kravín - Slezské Rudoltice

Jedná se o objekt bývalého kravína. Přípojka vody a elektřiny v současné době nefunkční. Po projednání se zástupcem obce objekty jsou tak zdevastované, že je nelze bez velkých nákladů racionálně využít. Doporučují objekty zbourat a připravit plochu pro drobné podnikání nebo zázemí pro rozvoj zemědělské výroby. Pro daný účel je nutno dále revitalizovat potřebné inženýrské sítě včetně výstavby příjezdové komunikace. Po projednání se starostou obce je snaha vytvořit v tomto prostoru řízenou skládku.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 29 000 m2
Procento zastavěn: 17%
Výměra podlahové plochy objektů: 500 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Bruntál Kód okresu: CZ0801
ORP: Krnov Kód ORP: 8114
Obec: Slezské Rudoltice Kód obce: 597813
Popis geografické polohy: Areál se nachází na JZ okraji obce Slezské Rudoltice na Osoblažsku.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: nevyužito
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 2

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 82 km (D47)
Dopravní dostupnost - silnice: 9 km (I/57)
Dopravní dostupnost - železnice: 0,45 (ŽST Slezské Rudoltice)
Dopravní dostupnost - letiště: 94 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 35,8

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz