Bývalý areál statků - prasečák - Slezské Rudoltice

Jedná se o 3 objekty zděné se sedlovou střechou v dosti zdevastovaném stavu. Jsou zde přípojky vody a elektrické energie, ale je nutná generální revize všech inženýrských sítí. Přípojka plynu není. V důsledku velmi zdevastovaného stavu objektů a v současné době není pravděpodobnost v rozvoji živočišné výroby doporučuji objekty k demolici a na okraji obce vybudovat středisko kompletních opravárenských činností včetně prodeje nejnutnějších hospodářských a domácích potřeb. Pro toto využití nutno vybudovat nové ekologicky nezávadné inž. sítě. Zástupci obce ÚPD nemají, ale navržený záměr podpoří.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 28 000 m2
Procento zastavěn: 10%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 800 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Bruntál Kód okresu: CZ0801
ORP: Krnov Kód ORP: 8114
Obec: Slezské Rudoltice Kód obce: 597813
Popis geografické polohy: Areál se nachází na SV okraji obce Slezské Rudoltice na Osoblažsku.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: není dosud určeno
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 3

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 82 km (D47)
Dopravní dostupnost - silnice: 8,5 km (I/57)
Dopravní dostupnost - železnice: 0,75 (ŽST Slezské Rudoltice)
Dopravní dostupnost - letiště: 94 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 27,5

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz