Beskydská kasárna - Frýdek-Místek

Kasárna byla opuštěna armádou v roce 2003. V areálu bývalých kasáren se nachází několik budov, podzemní raketové základny, zpevněné plochy, požární nádrž, areál obklopuje les. Přístup je zajištěn z Palkovické ulice. Město Frýdek-Místek odmítlo převzít od státu nemovitost - agentura Czechinvest zpracovala v roce 2004 studii s popisem následujících možností: jeden průmyslový investor, podnikatelský park, univerzita, volnočasové aktivity, bytová zástavba, mix komerčního využití, veřejný park, ponechání přírodě. Byla vypracována odborná studie se 3 variantami zástavby areálu.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 1 538 700 m2
Procento zastavěn: 4%
Výměra podlahové plochy objektů: 65 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Frýdek-Místek Kód okresu: CZ0802
ORP: Frýdek-Místek Kód ORP: 8106
Obec: Frýdek-Místek Kód obce: 598003
Popis geografické polohy: Areál bývalých kasáren se nachází na JZ okraji města

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: nevyužito
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 15

Technický stav

Existence ekologických zátěží: mírné ekologické zatížení
Dopravní dostupnost - dálnice: 2,5 km (R56)
Dopravní dostupnost - silnice: 0,8 km (I/56)
Dopravní dostupnost - železnice: 3 km (ŽST Frýdek-Místek)
Dopravní dostupnost - letiště: 21 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: nevyhovující (nesplňuje kritéria pro vyhovující, přístup je po nevhodné komunikaci, např.nezpevněná cesta, či komunikace, která nesplňuje šířkové nebo směrové parametry
Elektrická energie:
Voda:
Kanalizace:
Plyn:

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Lokality, které nelze zařadit do předešlých kategorií

Náklady

Náklady v mil.Kč: 550,5

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz