Důl František - Horní Suchá

Lokalita byla převedena na obec Horní Suchá. Byla již vyhlášená jako průmyslová zóna, realizuje se dle schváleného projektu s finanční podporou Mezirezortní komise pro revitalizaci Moravskoslezského kraje. Provádějí se terénní úpravy, zasíťování, oplocení, výstavba nových lehkých objektů a demolice nepotřebných a zdevastovaných budov, tak aby se uvolnila plocha pro novou výstavbu. V současné době se v PZ nachází 3 objekty nad 500 m2, které bez vložení prostředků na revitalizaci již nelze vlastníkem využít. Vybudovat subregionální průmyslovou zónu podle schváleného projektu a s podporou prostředků z rozpočtu Mezirezortní komise pro revitalizaci Moravskoslezského kraje - pouze inženýrské sítě. Pro výše uvedené 3 objekty se jeví jistě výhodné pro obecní úřad, jako vlastníka, tyto objekty za podpory revitalizačních prostředků pro Brownfieldy revitalizovat a následně pronajímat soukromým malovýrobcům nebo jiným subjektům drobného podnikání pro zajištění pracovních příležitostí pro místní obyvatelé, kteří ztratili práci zrušením 3 lokalit důlních podniků Dukla, František a Barbora.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 51 000 m2
Procento zastavěn: 47%
Výměra podlahové plochy objektů: 24 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Karviná Kód okresu: CZ0803
ORP: Havířov Kód ORP: 8108
Obec: Horní Suchá Kód obce: 552739
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází v SZ okraji obce Horní Suchá

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: průmysl
Stávající skutečné využití lokality: 20%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 3

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: 16 km (R48)
Dopravní dostupnost - silnice: 4 km (I/11)
Dopravní dostupnost - železnice: 1,8 km (ŽST Horní Suchá)
Dopravní dostupnost - letiště: 39 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie:
Voda:
Kanalizace:
Plyn:

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 160,5

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz