Bývalý statek - ul. Dělnická - Horní Suchá

Původní rozloha statku byla 120 ha. V současné době jsou objekty vzdálenější od komunikace využívané soukromou firmou. Třetí objekt, který je ve špatném technickém stavu a velice blízko komunikace, není možno využívat. Záměrem obce je celou lokalitu odprodat nebo pronajmout. Část plochy včetně objektu o rozloze 1 300 m není možno bez vložení prostředků do částečné demolice a sanace včetně rekonstrukce objektu využívat. Objekt včetně nádvoří vyžaduje vybudování nových inženýrských sítí.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 3 600 m2
Procento zastavěn: 36%
Výměra podlahové plochy objektů: 1 300 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Karviná Kód okresu: CZ0803
ORP: Havířov Kód ORP: 8108
Obec: Horní Suchá Kód obce: 552739
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází v přímém sousedství s ulicí Dělnickou na pravé straně směrem na Stonavu 200 m před křižovatkou na Karvinou.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: pro drobné podnikání nebo služby
Stávající skutečné využití lokality: 60%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 16 km (R48)
Dopravní dostupnost - silnice: 2 km (I/11)
Dopravní dostupnost - železnice: 2 km (ŽST Horní Suchá)
Dopravní dostupnost - letiště: 39 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie:
Voda:
Kanalizace:
Plyn:

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 25

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz