KAVOZ - opravárenský podnik - Karviná

V současné době je využíváno cca 15 % objektů. I administrativní budova je využívána pouze z 10 %. Některé objekty jsou ve velmi dobrém stavu, jiné nevyžadují drobné rekonstrukce na nový trend využití. Rovněž inženýrské sítě nutno přebudovat na nový záměr využití. Záměr města zatím není konkrétně stanoven. Je hledán nájemce nebo kupující. Administrativní budovu možno využít pro výuku manažérů nebo služby s potřebami města.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 30 800 m2
Procento zastavěn: 31%
Výměra podlahové plochy objektů: 9 400 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Karviná Kód okresu: CZ0803
ORP: Karviná Kód ORP: 8111
Obec: Karviná Kód obce: 598917
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází v SZ části Karviné, městská část Hranice.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: není dosud určeno
Stávající skutečné využití lokality: 15%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 13

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 17 km (R48)
Dopravní dostupnost - silnice: 0,5 km (I/59)
Dopravní dostupnost - železnice: 3 km (ŽST Karviná - Hlavní nádraží)
Dopravní dostupnost - letiště: 44 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie:
Voda:
Kanalizace:
Plyn:

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 26,3

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz