Důl Barbora - Karviná

Hlubinný důl po ukončené těžbě, zčásti jsou některé objekty demolovány, některé jsou dosud využívány. Jednoúčelové budovy sloužící výhradně k těžbě uhlí a jejímu zpracování. Rozsáhlé sociální zařízení a administrativní objekty.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 350 000 m2
Procento zastavěn: 71%
Výměra podlahové plochy objektů: 65 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Karviná Kód okresu: CZ0803
ORP: Karviná Kód ORP: 8111
Obec: Karviná Kód obce: 598917
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází 2 km severně od obce Horní Suchá.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: průmysl
Stávající skutečné využití lokality: 25%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 20

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: 17 km (R48)
Dopravní dostupnost - silnice: 1,3 km (I/59)
Dopravní dostupnost - železnice: 4 km (ŽST Horní Suchá)
Dopravní dostupnost - letiště: 44 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie:
Voda:
Kanalizace:
Plyn:

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 287,5

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz