Důl Pokrok - Petřvald

Areál je zásobován pitnou vodou s napojením na síť Severomoravských vodáren, areál je odkanalizován, zdroj elektrické energie je na vstupu 22 kV a transformátor na 6 kV, 380 a 220 V. Je zde rozvod středotlakého plynu s redukcí na nízkotlaký, vytápění lokálními plynovými kotelnami. Telefonní spojení je zajištěno. Záměrem města je využít lokalitu bývalého důlního závodu pro průmyslovou výrobu a částečně pro služby. Vzhledem k pokračujícímu doznívání důlní činnosti je využití podmíněno zásadami výstavby na této lokalitě.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 204 000 m2
Procento zastavěn: 8%
Výměra podlahové plochy objektů: 25 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Karviná Kód okresu: CZ0803
ORP: Orlová Kód ORP: 8118
Obec: Petřvald Kód obce: 599085
Popis geografické polohy: Areál Pokrok se nachází v jihozápadní části města Petřvald u Karviné, je napojen na místní komunikací se silnicí I. třídy ve směru Ostrava-Karviná.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: výroba, sklady, výrobní služby
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 18

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 14 km (R56)
Dopravní dostupnost - silnice: 0,8 km (I/59)
Dopravní dostupnost - železnice: 5,5 km (ŽST Šenov)
Dopravní dostupnost - letiště: 30 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 293,232

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz