Jakubčovice - bývalá politická věznice - Nový Jičín

Jde o bývalý objekt politické věznice, který je zdevastován. Dva hlavní bloky objektů jsou dvoupodlažní. Spojovací krček je jednopodlažní. Objekt je vhodný k jakékoli výrobní i komerční činnosti, v případě využití v blízkosti se nacházející kvalitní minerální podzemní voda vhodná k zdravotním účelům (např. rehabilitačním). V důsledku blízkosti nálezu kvalitní minerální vody, kde lokalitu ze 2 stran obklopuje úpatí Oderských vrchů, je navrženo využití pro rehabilitační účely nebo sportovně - relaxační účely. Dle ÚP je navrhována v blízkosti cyklistická stezka Odry - Jakubčovice - Vítkov - Hranice - Odry (cca 50 km).
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 8 500 m2
Procento zastavěn: 14%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 011 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Nový Jičín Kód okresu: CZ0804
ORP: Nový Jičín Kód ORP: 8115
Obec: Nový Jičín Kód obce: 599191
Popis geografické polohy: Objekt se nachází v obci Jakubčovice nad Odrou v okrese Nový Jičín.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: nevyužito
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 12 km (D47)
Dopravní dostupnost - silnice: 5,9 km (I/47)
Dopravní dostupnost - železnice: 0,85 km (ŽST Jakubčovice nad Odrou)
Dopravní dostupnost - letiště: 46 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie:
Voda:
Kanalizace:
Plyn:

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 31,5

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz