Bývalá ČOV - Provozní, Třebovice - Ostrava

Po vybudování nové ČOV východně od posuzované lokality ztratila stará ČOV svůj význam. Vlastník nemá finanční prostředky na její odstranění, takže objekt již 10 let chátrá, protože zastaralé zařízení není použitelné. Vlastník, Město Ostrava a částečně Městský obvod Třebovice, se snaží pozemek odprodat, ale se stavební a ekologickou zátěží - beznadějně. V důsledku využití okolních lokalit pro distribuční síť a drobné podnikatelské subjekty, je záměrem Městského obvodu Ostrava - Třebovice využit tuto lokalitu pro drobné podnikání nebo zavázání do distribuční sítě.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 28 500 m2
Procento zastavěn: 21%
Výměra podlahové plochy objektů: 5 900 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Ostrava-město Kód okresu: CZ0806
ORP: Ostrava Kód ORP: 8119
Obec: Ostrava Kód obce: 554821
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází v městské části Ostrava - Třebovice.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: není stanoveno
Stávající skutečné využití lokality: 20%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 4

Technický stav

Existence ekologických zátěží: mírné ekologické zatížení
Dopravní dostupnost - dálnice: 2 km (D47)
Dopravní dostupnost - silnice: 3,1 km (I/11)
Dopravní dostupnost - železnice: 1 km (ŽST Ostrava - Třebovice)
Dopravní dostupnost - letiště: 25 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie:
Voda:
Kanalizace:
Plyn:

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Lokality, které nelze zařadit do předešlých kategorií

Náklady

Náklady v mil.Kč: 55,8

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz