Cihelní - bývalá pekárna - Ostrava

Jedná se o bývalou budovu pekárny. 2 objekty zděné se sedlovou střechou jsou v poměrně zachovalém stavu. Napojení na vodovod, elektrickou energii i telekomunikační přípoj je v poměrně dobrém stavu, ovšem nutná revitalizace všech inženýrských sítí. Je zde i přípojka plynu. Objekt je vhodný k jakékoli nevýrobní či komerční činnosti. Pro zajištění je nutno provést drobné rekonstrukce a revizi areálu. Záměr města je využít tyto objekty umístěné na lokalitě mezi železniční tratí a silnicí I. třídy pro podnikatelské a komerční účely.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 5 400 m2
Procento zastavěn: 93%
Výměra podlahové plochy objektů: 12 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
Okres: Ostrava-město Kód okresu: CZ0806
ORP: Ostrava Kód ORP: 8119
Obec: Ostrava Kód obce: 554821
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází v městské části Ostrava - Přívoz.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: nevyužito
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 2

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 3 km (D47)
Dopravní dostupnost - silnice: v místě (I/56)
Dopravní dostupnost - železnice: 1 km (ŽST Ostrava - Hlavní nádraží)
Dopravní dostupnost - letiště: 24 km (Mošnov)
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ne
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 77,5

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz