Statek Nad rybníkem - Praha

na volné ploše parkují automobily a autobusy, které se v areálu opravují; převažují asfaltové plochy, panely, v části dvora jsou vysázené okrasné keře; areál nevyžaduje oplocení; ve dvoře je veřejné osvětlení
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 11 693 m2
Procento zastavěn: 37%
Výměra podlahové plochy objektů: 5 416 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100%

Identifikační údaje

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
Okres: Praha Kód okresu: CZ0100
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Popis geografické polohy: Nad rybníkem, Dolní Počernice

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: ostatní
Stávající skutečné využití lokality:
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 6

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 1,3 km
Dopravní dostupnost - silnice: 2,3 km
Dopravní dostupnost - železnice: Dolní Počernice, 12 min.
Dopravní dostupnost - letiště:
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality:

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz