Zázemí staveniště Dolní Počernice - Praha

v areálu se kromě objektů nacházejí stavební buňky, dřevěné kůlny a plechové přístřešky; na ploše parkují stavební stroje a jsou rozmístěné kontejnery na suť; podklad tvoří udusaná hlína, betonové panely, asfalt, na ploše je úložiště stavebního materiálu a suti; areál je oplocen pletivem
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 6 581 m2
Procento zastavěn: 8%
Výměra podlahové plochy objektů: 498 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100%

Identifikační údaje

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
Okres: Praha Kód okresu: CZ0100
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Popis geografické polohy: Národních hrdinů, Dolní Počernice

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: všeobecně smíšené území,parky, zahrady
Stávající skutečné využití lokality:
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: zemědělství
Počet objektů na pozemku celkem: 2

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 0,9 km
Dopravní dostupnost - silnice: 1,8 km
Dopravní dostupnost - železnice: Dolní Počernice, 13 min.
Dopravní dostupnost - letiště:
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ne
Voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality:

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz