Bývalá trafostanice V Holešovičkách - Praha

jde o nevyužitý objekt trafostanice se souvisejícím pozemkem; pozemek je svažitý; plocha je zpevněna zámkovou dlažbou a asfaltem, na části se nachází náletová zeleň; areál je oplocen trubkovým plotem
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 1 345 m2
Procento zastavěn: 45%
Výměra podlahové plochy objektů: 598 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100%

Identifikační údaje

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
Okres: Praha Kód okresu: CZ0100
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Popis geografické polohy: V Holešovičkách 1879, Libeň

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: veřejné vybavení
Stávající skutečné využití lokality:
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: ostatní
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 5,7 km
Dopravní dostupnost - silnice: 10 m
Dopravní dostupnost - železnice: ne
Dopravní dostupnost - letiště:
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality:

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz