Kulturní dům Eden - Praha

jde o bývalý kulturní dům, železobetonový skelet se zavěšeným pláštěm z kovových a skleněných panelů, částečně obloženo kamenem, dřevěné podhledy, plochá střecha, v současné době nevyužitý, se souvisejícím pozemkem; pozemek je tvořen zpevněnými plochami (chodníky - dlažba, parkoviště - asfalt) a poměrně udržovanou zelení
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 4 940 m2
Procento zastavěn: 27%
Výměra podlahové plochy objektů: 4 960 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 63,64%

Identifikační údaje

Kraj: Hlavní město Praha Kód kraje: CZ010
Okres: Praha Kód okresu: CZ0100
ORP: Kód ORP:
Obec: Praha Kód obce: 554782
Popis geografické polohy: U Slavie1467/1, Vršovice

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: všeobecně smíšené území městského jádra
Stávající skutečné využití lokality:
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 9,7 km
Dopravní dostupnost - silnice: 0,2 km
Dopravní dostupnost - železnice: ne
Dopravní dostupnost - letiště:
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality:

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz