Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Administrativní budova ZD Administrativní budova ZD

Obec: Mrákotín
Rozloha celkem:
Procento zastavění:
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná se o cihlovou stavbu starou cca 40 let. Nutná celková rekonstrukce.
Zobrazit detail

Areál - Kraví hora Areál - Kraví hora

Obec: Brno
Rozloha celkem: 50 463 m2
Procento zastavění: 27%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Počátky výstavby areálu spadají do období II.světové války; dalším významným mezníkem je převod areálu do vlastnictví Vysokého učení technického v Brně a umístění zde kateder vysoké školy. Současný areál v majetku VUT v Brně je tvořen z převážné části podlouhlými přízemními a nepodsklepenými objekty, tzv.likusáky.
Zobrazit detail

Areál AGRO Tuřany Areál AGRO Tuřany

Obec: Brno
Rozloha celkem: 145 000 m2
Procento zastavění: 50%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Areál je dnes extenzívně využívaný převážně pro zemědělskou výrobu, s negativními dopady na životní prostředí v části Tuřan. Pro konverzi území byla zpracována studie, která počítá se změnou využití areálu ZD na bydlení, občanskou vybavenost a lehkou výrobu, s možnou vazbou na budoucí průmyslovou zónu u letiště.
Zobrazit detail

Areál býv. skladu dříví FOREST Svitavy Areál býv. skladu dříví FOREST Svitavy

Obec: Lanškroun
Rozloha celkem: 22 081 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Pozemky a budovy byly využívány na manipulaci a skladování vytěžené dřevní hmoty z okolních lesů. V současnosti částečně využití pro kanceláře MÚ Lanškroun a sklady TS Lanškroun. Jedná se o stav.p.č. 1511/1.3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 2912, 2911, 2910, 2909, 2908, 2907, 2906,2925, 3480, 2669/1, 3081, 2665 a 2667, ostatní plochy p.p.č. 1728/3, 4196, 1598/12, 1700/1, 1604/6, 1598/49, 1598/2 a 1604/8 k. ú. Lanškroun.
Zobrazit detail

Areál bývalé školy u Radnice Areál bývalé  školy u Radnice

Obec:
Rozloha celkem: 2 000 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ano
Objekt je v současné době nevyužit. Jedná se o bývalou budovu Integrované střední školy Cheb.Objekt opuštěn v roce 2007.
Zobrazit detail

Areál bývalé SPŠT Areál bývalé SPŠT

Obec:
Rozloha celkem: 2 400 m2
Procento zastavění: 1%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ano
Jedná se o budovu bývalé střední školy. Na pozemku je ještě umístěna budova samostatné tělocvičny a přístupová zásobovací komunikace s parkovištěm. Budova má několik vzájemně propojených křídel. Objekt opuštěn v roce 2000.
Zobrazit detail

Areál bývalé živočišné výroby Areál bývalé živočišné výroby

Obec: Osoblaha
Rozloha celkem: 60 900 m2
Procento zastavění: 20%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná se o areál bývalé živočišné výroby. Objekty, které se nacházejí v současné době na lokalitě jsou z 50 % k demolici. Ostatní objekty, jak zděné, tak ocelové nebo kombinované, vyžadují pro další využití značných sanačních nákladů. Inženýrské sítě jsou zcela nefunkční.
Zobrazit detail

Areál bývalého autoparku při ul. Lerchova Areál bývalého autoparku při ul. Lerchova

Obec: Brno
Rozloha celkem: 9 500 m2
Procento zastavění: 60%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Lokalita je nevyužita, od 06/2003 byl bývalý vojenský areál bezúplatně převeden z majetku státu do majetku města.
Zobrazit detail

Areál bývalého mlýna Areál bývalého mlýna

Obec: Břehy
Rozloha celkem: 5 500 m2
Procento zastavění: 30%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná se o areál původního mlýnu s malou vodní elektrárnou, s bytovým domem s pěti byty, se skladovací halou a s vlastní čtyřpodlažní budovou mlýnu. Areál leží na Opatovickém kanátu (státní technické památce). Mj. i proto obec Břehy zakoupila areál do svého 100 % vlastnictví.
Zobrazit detail

Areál bývalého ředitelství statků Areál bývalého ředitelství statků

Obec: Osoblaha
Rozloha celkem: 2 700 m2
Procento zastavění: 70%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jde o bývalé ředitelství statků. Jedná se o dva objekty. Hlavní objekt o 2 užitných podlažích a 2 technických podlažích, půdních vestavků a suterén. Objekty jsou zděné se sedlovou střechou v dosti zachovalém stavu. Je zde připojení na vodovod, kanalizaci, elektrickou energii i telekomunikační připojení s nutnou rekonstrukcí pro současné využití obou objektů. Nutná částečná revitalizace. Chybí plynovod.
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz