Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Bývalý areál statků - prasečák Bývalý areál statků - prasečák

Obec: Slezské Rudoltice
Rozloha celkem: 28 000 m2
Procento zastavění: 10%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná se o 3 objekty zděné se sedlovou střechou v dosti zdevastovaném stavu. Jsou zde přípojky vody a elektrické energie, ale je nutná generální revize všech inženýrských sítí. Přípojka plynu není. V důsledku velmi zdevastovaného stavu objektů a v současné době není pravděpodobnost v rozvoji živočišné výroby doporučuji objekty k demolici a na okraji obce vybudovat středisko kompletních opravárenských činností včetně prodeje nejnutnějších hospodářských a domácích potřeb. Pro toto využití nutno vybudovat nové ekologicky nezávadné inž. sítě. Zástupci obce ÚPD nemají, ale navržený záměr podpoří.
Zobrazit detail

Bývalý areál živočišné výroby - Statek Třemešná - Damašek Bývalý areál živočišné výroby - Statek Třemešná - Damašek

Obec: Janov
Rozloha celkem: 1 400 m2
Procento zastavění: 36%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
V současné době existuje napojení na vodovod a elektrickou energii, bylo by však nutné učinit revizi stávajícího napojení. Kanalizace, plynovod a telekomunikační sítě v podstatě neexistují.
Zobrazit detail

Bývalý autokemp Bývalý autokemp

Obec: Štíty
Rozloha celkem: 42 000 m2
Procento zastavění: 3%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: nelze předpokládat
Jedná se o bývalý autokemp, který byl v letní sezóně využíván k rekreačním účelům. Je tvořen hlavním objektem, kde byla umístěna recepce, restaurace s barem, jídelna a společenská místnost, a dále chatkami, které jsou zčásti určené k demolici. Součástí areálu bylo také venkovní koupaliště a hřiště.
Zobrazit detail

Bývalý Dřevopodnik, s.p. Bývalý Dřevopodnik, s.p.

Obec: Brno
Rozloha celkem: 16 000 m2
Procento zastavění: 80%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
Lokalita je hustě zastavena objekty bývalých dílen, objekty administrativními, objekty tvořící zázemí menších firem v různém technickém stavu. Dále skladové, parkovací a manipulační plochy.
Zobrazit detail

Bývalý dům s pečovatelskou službou Bývalý dům s pečovatelskou službou

Obec: Dvůr Králové nad Labem
Rozloha celkem: 969 m2
Procento zastavění: 50%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Čtyřpodlažní budova s malometrážními byty a výtahem. Dům je nutné rekonstruovat.
Zobrazit detail

Bývalý hotel Bývalý hotel

Obec: Cvikov
Rozloha celkem: 1 750 m2
Procento zastavění: 75%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Secesní budova bývalého hotelu Sever (po četných úpravách). Dvoupodlažní s nárožními rizality se sedlovou střechou s plechovou krytinou. Opuštěná kousek od centra města, rekonstrukce nutná. Lze využít znovu jako hotel s ubytováním, restaurací a občanskou vybaveností. V nedávné době přešlo od soukromé osoby do majetku obce. Obec zamýšlí rekonstruovat na kulturní středisko.
Zobrazit detail

Bývalý kravín Bývalý kravín

Obec: Strážek
Rozloha celkem: 1 000 m2
Procento zastavění:
Nejvhodnější způsob využití: zemědělství
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Zobrazit detail

Bývalý mlýn a sušárna čekanky Bývalý mlýn a sušárna čekanky

Obec: Boharyně
Rozloha celkem: 1 805 m2
Procento zastavění: 50%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt sestává z bývalého mlýna, stodoly, bývalé sušárny čekanky, objektu vrátnice, mlýnského náhonu s jezem. Zpracován návrh na využití pro obecní účely - mlýn - kanceláře, společenská místnost, výstavní prostory, bylo by možné využít i pro bytové účely, sušárna - skladovací prostory, výstavní prostory, ubytovací prostory, stodola - sklady, restaurace, sociální zařízení apod.
Zobrazit detail

Bývalý muniční sklad Bývalý muniční sklad

Obec: Bochov
Rozloha celkem: 470 000 m2
Procento zastavění:
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Komplex, který se skládá z několika pozemků a budov.Využití podle UPD je plocha ke sportu a rekreaci. Do budoucna zvažuje obec využití lokality i jinak, jednou z možností by mohlo být zahájení dřevovýroby.
Zobrazit detail

Bývalý muniční sklad Bývalý muniční sklad

Obec: Nové Sedlo
Rozloha celkem: 108 600 m2
Procento zastavění:
Nejvhodnější způsob využití:
Existence ekologických zátěží: ne
Pozemky jsou rovinaté, přístupné z veřejné komunikace 2. třídy Nové Sedlo-Sokolov. Daná lokalita je částečně oplocena pletivem, komunikace v tomto prostoru vyasfaltovaná.
Zobrazit detail

<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz