Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 374

Bývalé potraviny č.p. 199 Bývalé potraviny č.p. 199

Obec: Žandov
Rozloha celkem: 1 210 m2
Procento zastavění: 70%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: ne
Typický objekt prodejny potravin ze 70-tých let přízemní s rovnou střechou. Nyní probíhá převod na obec. Obec nemá zatím jasný záměr, pravděpodobně využitelné jako centrum pro seniory, knihovna. Není vyloučena ani demolice a využít plochu jako např.park.
Zobrazit detail

Bývalé skleníky (Biozelenina) Bývalé skleníky (Biozelenina)

Obec: Brno
Rozloha celkem: 12 000 m2
Procento zastavění: 15%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Jedná se o soubor budov dříve používaných jako zázemí zemědělské výrobě (skleníky) a skladování. K areálu patří i administrativní budova, která je v dobrém technickém stavu.
Zobrazit detail

Bývalé středisko JZD Bývalé středisko JZD

Obec: Vranovice
Rozloha celkem: 3 565 m2
Procento zastavění: 40%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná se o soubor budov, které sloužily bývalému JZD (správní budova, sklady a dílny). Jsou v dobrém stavu, nebude třeba je bourat. Značnou část fin. prostředků bude třeba vynaložit na úpravy interiérů. Navrženo vybudování domu pro seniory.
Zobrazit detail

Bývalé textilní učiliště Bývalé textilní učiliště

Obec: Dvůr Králové nad Labem
Rozloha celkem: 1 622 m2
Procento zastavění: 70%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Čtyřpodlažní budova s jídelnou, tělocvičnou a dílnami.
Zobrazit detail

Bývalé učiliště Bývalé učiliště

Obec: Bohutín
Rozloha celkem: 35 000 m2
Procento zastavění: 20%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: nelze předpokládat
Areál bývalého učiliště n.p. Rudné doly, později učiliště a domov mládeže se školní jídelnou. Jsou tu celkem tři budovy. Hlavní přízemní trojkřídlá budova je opuštěná s částečně propadlou střechou. Budova na okraji areálu je již v soukromých rukách. Areál je na kraji lesa v pěkném prostředí na kopci za obcí, množství vzrostlé zeleně na pozemku.
Zobrazit detail

Bývalé zahradnictví - skleníky Bývalé zahradnictví - skleníky

Obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Rozloha celkem: 30 000 m2
Procento zastavění: 53%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Na území bývalého zahradnictví se nacházejí zbytky skleníků a kotelen. Využití území dle ÚPD - částečně veřejná vybavenost a částečně parková zeleň a vodní plochy.
Zobrazit detail

Bývalé zemědělské družstvo Bývalé zemědělské družstvo

Obec: Lovčičky
Rozloha celkem: 35 530 m2
Procento zastavění: 8%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
V současné době je areál býv. Agroklasu z 60 % ve vlastnictví obce a je nevyužit. Zbylá část je v majetku fyzických osob, které mají zájem na odprodeji pozemků (schváleno zastupitelstvem). Na pozemcích se nachází 4 budovy v majetku obce.
Zobrazit detail

Bývalý areál pohraniční stráže Bývalý areál pohraniční stráže

Obec: Nová Bystřice
Rozloha celkem: 40 000 m2
Procento zastavění: 14%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Areál se nachází na jihozápadním okraji města Nová Bystřice v izolované poloze, přímo navazuje na rozsáhlý komplex golfového hřiště a jeho vybavení. Městem prochází silnice II. třídy E 128 a nejbližší silnice I. třídy I/34 leží přibližně 13 km odsud.
Zobrazit detail

Bývalý areál statků - kravín Bývalý areál statků - kravín

Obec: Slezské Rudoltice
Rozloha celkem: 29 000 m2
Procento zastavění: 17%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná se o objekt bývalého kravína. Přípojka vody a elektřiny v současné době nefunkční. Po projednání se zástupcem obce objekty jsou tak zdevastované, že je nelze bez velkých nákladů racionálně využít. Doporučují objekty zbourat a připravit plochu pro drobné podnikání nebo zázemí pro rozvoj zemědělské výroby. Pro daný účel je nutno dále revitalizovat potřebné inženýrské sítě včetně výstavby příjezdové komunikace. Po projednání se starostou obce je snaha vytvořit v tomto prostoru řízenou skládku.
Zobrazit detail

Bývalý areál statků - prasečák Bývalý areál statků - prasečák

Obec: Slezské Rudoltice
Rozloha celkem: 28 000 m2
Procento zastavění: 10%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná se o 3 objekty zděné se sedlovou střechou v dosti zdevastovaném stavu. Jsou zde přípojky vody a elektrické energie, ale je nutná generální revize všech inženýrských sítí. Přípojka plynu není. V důsledku velmi zdevastovaného stavu objektů a v současné době není pravděpodobnost v rozvoji živočišné výroby doporučuji objekty k demolici a na okraji obce vybudovat středisko kompletních opravárenských činností včetně prodeje nejnutnějších hospodářských a domácích potřeb. Pro toto využití nutno vybudovat nové ekologicky nezávadné inž. sítě. Zástupci obce ÚPD nemají, ale navržený záměr podpoří.
Zobrazit detail

<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 374

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz