Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Bývalý pivovar Bývalý pivovar

Obec: Šluknov
Rozloha celkem: 4 500 m2
Procento zastavění: 30%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Zobrazit detail

Bývalý statek Bývalý statek

Obec: Myslibořice
Rozloha celkem: 10 000 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Budovy byly v roce 2006 demolovány. Lokalita by byla vhodná k využití pro rozšíření domova důchodů, nebo k vybudování ubytování.
Zobrazit detail

Bývalý statek - ul. Dělnická Bývalý statek - ul. Dělnická

Obec: Horní Suchá
Rozloha celkem: 3 600 m2
Procento zastavění: 36%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Původní rozloha statku byla 120 ha. V současné době jsou objekty vzdálenější od komunikace využívané soukromou firmou. Třetí objekt, který je ve špatném technickém stavu a velice blízko komunikace, není možno využívat. Záměrem obce je celou lokalitu odprodat nebo pronajmout. Část plochy včetně objektu o rozloze 1 300 m není možno bez vložení prostředků do částečné demolice a sanace včetně rekonstrukce objektu využívat. Objekt včetně nádvoří vyžaduje vybudování nových inženýrských sítí.
Zobrazit detail

Bývalý vepřín Bývalý vepřín

Obec: Cerekvička-Rosice
Rozloha celkem:
Procento zastavění:
Nejvhodnější způsob využití: zemědělství
Existence ekologických zátěží: ano
Lokalita je velmi zdevastovaná s výskytem ekologické zátěže (kejda). Budova je přízemní, cihlová.
Zobrazit detail

Bývalý vojenský areál Bývalý vojenský areál

Obec: Krnov
Rozloha celkem: 70 000 m2
Procento zastavění: 16%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Plocha byla do roku 1990 využívaná sovětskou armádou jako cvičiště. V současné době je plocha neudržována, objekty jsou v devastovaném stavu. Na ploše se nacházejí zbytky stavební sutě. Pozemek je mírně svažitý SV směrem. Inženýrské sítě jsou nefunkční, nebo úplně scházejí. Do lokality není přivedena pitná ani užitková voda, není napojení na kanalizaci. Stávající transformovna pro střelnici zrušena. Plynofikace je možná z rozvodné sítě Opava - Jeseník na východní straně lokality včetně přípojky VN. Do budoucna by měl být areál využíván funkci nerušivého charakteru - ubytovací (motel, autocamp, motorest), případně službám nevýrobního charakteru - půjčovna sportovního nářadí. Také zde může rekreační využití. Nutno vybudovat veškeré inženýrské sítě včetně nového povrchu na příjezdovou asfaltovou komunikaci napojenou na státní komunikaci č. II/458 a parkoviště pro příslušnou dopravu. Vodovod nutno přitáhnout od obytné zástavy u silnice č. I/57 - limitován odběrem. Nutno vybudovat novou transformovnu 22/0,4 kV
Zobrazit detail

Bývalý vojenský areál Bývalý vojenský areál

Obec: Osoblaha
Rozloha celkem: 7 200 m2
Procento zastavění: 25%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jde o bývalé budovy sloužící v minulosti pro vojenské účely. Objekty jsou zděné ve velmi zachovalém stavu. Je zde připojení na vodovod, kanalizaci, elektrickou energii i telekomunikační připojení. Chybí plynovod. Objekt po důkladné revitalizaci možno znovu využívat. Prostory jsou vhodné k přestavbě pro administrativní činnost, ústav sociální péče, možnost ubytovacích prostor, rekreační využití nebo jakékoli nerušivé podnikání.
Zobrazit detail

Bývalý vojenský autopark Bývalý vojenský autopark

Obec: Nové Město nad Metují
Rozloha celkem: 13 294 m2
Procento zastavění: 10%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: ano
Na pozemku se nachází velká plechová hala a několik rozpadajících se kůlen.
Zobrazit detail

Bývalý vojenský prostor - Bělský Les Bývalý vojenský prostor - Bělský Les

Obec: Ostrava
Rozloha celkem: 168 000 m2
Procento zastavění: 10%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná se o bývalý vojenský areál. V dnešní době je celý komplex opuštěný a nevyužitý. Nachází se zde objekty jedno- a dvoupodlažní. Jsou zde prostory administrativní, skladové, ubytovací, opravárenské. Dnes jsou stavby vyklizené. Objekty je možno využít pro střední podnikání. Je zde velice dobrá dopravní dostupnost. Objekt se nachází vedle silnice Plzeňská - výpadovka na Nový Jičín. Možnost relaxace, cyklostezka apod. Možnost vybudování restauračního zařízení.
Zobrazit detail

Bývalý zemědělský areál Chrastiny Bývalý zemědělský areál Chrastiny

Obec: Dolní Novosedly
Rozloha celkem: 21 800 m2
Procento zastavění: 27%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Bývalý zemědělský areál se nachází v obci Dolní Novosedly, mezi jejími částmi Chrastiny a Záhořím. Areál leží přibližně 600 m od silnice I. třídyE 29 a 900 m od silnice II. Třídy E 138.
Zobrazit detail

Centrum - bývalý pivovar, mlýn a hotel Praha Centrum - bývalý pivovar, mlýn a hotel Praha

Obec: Kralupy nad Vltavou
Rozloha celkem: 20 000 m2
Procento zastavění: 50%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: nelze předpokládat
Jedná se o lokalitu v centru města, která zahrnuje areál bývalého pivovaru (dominantně) , mlýn (dobíhá provoz), bývalý hotel Praha (dlouhodobě mimo provoz), do nichž je začleněno několik menších objektů - 2 obytné domy a 2 bývalé statky. Jeden z nich slouží jako detašované pracoviště MěÚ (přestavba z 1.pol.20.stol.). Vzhledem k tomu, že výrobní areály slouží svému účelu jen zčásti a výroba je v útlumu, plánuje se revitalizace uvedené lokality za účelem rozšíření městského centra.
Zobrazit detail

<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz