Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Dlouhá Stropnice - areál útvaru pohraniční stráže Dlouhá Stropnice - areál útvaru pohraniční stráže

Obec: Horní Stropnice
Rozloha celkem: 28 900 m2
Procento zastavění: 13%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Areál útvaru pohraniční stráže se nachází na jihu obce Horní Stropnice v časti Dolní Stropnice. Nejbližší silnice II. třídy I/24 je odsud vzdálena 25 km a silnice I. třídy I/3 leží 30 km odsud.
Zobrazit detail

Doky Nymburk Doky Nymburk

Obec: Nymburk
Rozloha celkem: 41 000 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Nachází se na jihozápadě Nymburka na břehu Labe, obklopené nízkopodlažní zástavbou
Zobrazit detail

Dominikánský dvůr Dominikánský dvůr

Obec: Praha
Rozloha celkem: 2 878 m2
Procento zastavění: 60%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
areál bývalého zámku Dominikánský dvůr je opuštěný; kromě níže uvedených objektů se v areálu nachází jedna stavební buňka; plocha vnitřního dvorku je částečně zpevněná betonovými panely, na zbývající části je udusaná hlína, tráva a křoviny; dvůr je uzavřen zdí z panelů
Zobrazit detail

Drůbežárna Drůbežárna

Obec: Odry
Rozloha celkem: 8 500 m2
Procento zastavění: 19%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt dříve sloužil pro živočišnou výrobu jako drůbežárna. V současné době je bez využití. Technický stav pro další využití vyžaduje důkladnou revitalizaci. Po sanaci a revitalizaci je objekt možno využít pro drobné podnikání nebo komerční činnost. Lokalita je rovněž vhodná jako skladovací prostory.
Zobrazit detail

Dukelská - kulturní středisko Dukelská - kulturní středisko

Obec: Bruntál
Rozloha celkem: 13 000 m2
Procento zastavění: 23%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
V současnosti je 40 % nevyužitých ploch, které vyžadují revitalizaci prostor. Nutná revitalizace nevyužitých prostor tak, aby je bylo možno využívat ke komerčním účelům nebo jako zázemí pro kulturní, sportovní a společenskou činnost.
Zobrazit detail

Důl Barbora Důl Barbora

Obec: Karviná
Rozloha celkem: 350 000 m2
Procento zastavění: 71%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Hlubinný důl po ukončené těžbě, zčásti jsou některé objekty demolovány, některé jsou dosud využívány. Jednoúčelové budovy sloužící výhradně k těžbě uhlí a jejímu zpracování. Rozsáhlé sociální zařízení a administrativní objekty.
Zobrazit detail

Důl František Důl František

Obec: Horní Suchá
Rozloha celkem: 51 000 m2
Procento zastavění: 47%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Lokalita byla převedena na obec Horní Suchá. Byla již vyhlášená jako průmyslová zóna, realizuje se dle schváleného projektu s finanční podporou Mezirezortní komise pro revitalizaci Moravskoslezského kraje. Provádějí se terénní úpravy, zasíťování, oplocení, výstavba nových lehkých objektů a demolice nepotřebných a zdevastovaných budov, tak aby se uvolnila plocha pro novou výstavbu. V současné době se v PZ nachází 3 objekty nad 500 m2, které bez vložení prostředků na revitalizaci již nelze vlastníkem využít. Vybudovat subregionální průmyslovou zónu podle schváleného projektu a s podporou prostředků z rozpočtu Mezirezortní komise pro revitalizaci Moravskoslezského kraje - pouze inženýrské sítě. Pro výše uvedené 3 objekty se jeví jistě výhodné pro obecní úřad, jako vlastníka, tyto objekty za podpory revitalizačních prostředků pro Brownfieldy revitalizovat a následně pronajímat soukromým malovýrobcům nebo jiným subjektům drobného podnikání pro zajištění pracovních příležitostí pro místní obyvatelé, kteří ztratili práci zrušením 3 lokalit důlních podniků Dukla, František a Barbora.
Zobrazit detail

Důl Pokrok Důl Pokrok

Obec: Petřvald
Rozloha celkem: 204 000 m2
Procento zastavění: 8%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Areál je zásobován pitnou vodou s napojením na síť Severomoravských vodáren, areál je odkanalizován, zdroj elektrické energie je na vstupu 22 kV a transformátor na 6 kV, 380 a 220 V. Je zde rozvod středotlakého plynu s redukcí na nízkotlaký, vytápění lokálními plynovými kotelnami. Telefonní spojení je zajištěno. Záměrem města je využít lokalitu bývalého důlního závodu pro průmyslovou výrobu a částečně pro služby. Vzhledem k pokračujícímu doznívání důlní činnosti je využití podmíněno zásadami výstavby na této lokalitě.
Zobrazit detail

Dům na náměstí čp.2 Dům na náměstí čp.2

Obec: Dvůr Králové nad Labem
Rozloha celkem: 520 m2
Procento zastavění: 60%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Dvojpodlažní historický dům památkově chráněný.
Zobrazit detail

Dům na náměstí čp.40 Dům na náměstí čp.40

Obec: Dvůr Králové nad Labem
Rozloha celkem: 1 070 m2
Procento zastavění: 50%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Dvojpodlažní historická budova památkově chráněná v horším technickém stavu.
Zobrazit detail

<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz