Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >  >>   celkový počet záznamů: 374

Bývalý vojenský prostor - Bělský Les Bývalý vojenský prostor - Bělský Les

Obec: Ostrava
Rozloha celkem: 168 000 m2
Procento zastavění: 10%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná se o bývalý vojenský areál. V dnešní době je celý komplex opuštěný a nevyužitý. Nachází se zde objekty jedno- a dvoupodlažní. Jsou zde prostory administrativní, skladové, ubytovací, opravárenské. Dnes jsou stavby vyklizené. Objekty je možno využít pro střední podnikání. Je zde velice dobrá dopravní dostupnost. Objekt se nachází vedle silnice Plzeňská - výpadovka na Nový Jičín. Možnost relaxace, cyklostezka apod. Možnost vybudování restauračního zařízení.
Zobrazit detail

Bývalý zemědělský areál Chrastiny Bývalý zemědělský areál Chrastiny

Obec: Dolní Novosedly
Rozloha celkem: 21 800 m2
Procento zastavění: 27%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Bývalý zemědělský areál se nachází v obci Dolní Novosedly, mezi jejími částmi Chrastiny a Záhořím. Areál leží přibližně 600 m od silnice I. třídyE 29 a 900 m od silnice II. Třídy E 138.
Zobrazit detail

Cemos, a. s. - Cementárna Cemos, a. s. - Cementárna

Obec: Ostrava
Rozloha celkem: 132 000 m2
Procento zastavění: 11%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Jedná se o bývalou cementárnu. Objekt vhodný k nevýrobní činnosti. Záměr městského obvodu Ostrava - Kunčice je vybudovat na lokalitě nová průmyslová střediska zabezpečující převážně stavební výrobu včetně převodu majetku soukromým firmám. Tento záměr je podmíněn vložením finančních prostředků do vyčištění území (demolice) a revitalizaci inženýrských sítí včetně napojení na dopravní infrastrukturu.
Zobrazit detail

Centrum - bývalý pivovar, mlýn a hotel Praha Centrum - bývalý pivovar, mlýn a hotel Praha

Obec: Kralupy nad Vltavou
Rozloha celkem: 20 000 m2
Procento zastavění: 50%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: nelze předpokládat
Jedná se o lokalitu v centru města, která zahrnuje areál bývalého pivovaru (dominantně) , mlýn (dobíhá provoz), bývalý hotel Praha (dlouhodobě mimo provoz), do nichž je začleněno několik menších objektů - 2 obytné domy a 2 bývalé statky. Jeden z nich slouží jako detašované pracoviště MěÚ (přestavba z 1.pol.20.stol.). Vzhledem k tomu, že výrobní areály slouží svému účelu jen zčásti a výroba je v útlumu, plánuje se revitalizace uvedené lokality za účelem rozšíření městského centra.
Zobrazit detail

Chlumecká průmyslová zóna_1 Chlumecká průmyslová zóna_1

Obec: Chlumec nad Cidlinou
Rozloha celkem: 111 228 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Lesní plocha, plocha pro průmysl. Železniční vlečka v místě. Možnost napojení všech inženýrských sítí v areálu.
Zobrazit detail

Chlumecká průmyslová zóna_2 Chlumecká průmyslová zóna_2

Obec: Chlumec nad Cidlinou
Rozloha celkem: 50 922 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Lesní plocha, plocha pro průmysl. Železniční vlečka v místě. Možnost napojení všech inženýrských sítí v areálu.
Zobrazit detail

Chlumecká průmyslová zóna_3 Chlumecká průmyslová zóna_3

Obec: Chlumec nad Cidlinou
Rozloha celkem: 47 467 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Lesní plocha, plocha pro průmysl. Železniční vlečka v místě. Možnost napojení všech inženýrských sítí v areálu.
Zobrazit detail

Chlumecká průmyslová zóna_4 Chlumecká průmyslová zóna_4

Obec: Chlumec nad Cidlinou
Rozloha celkem: 6 446 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Lesní plocha, plocha pro průmysl. Železniční vlečka v místě. Možnost napojení všech inženýrských sítí v areálu.
Zobrazit detail

Chráněné dílny Jinonice Chráněné dílny Jinonice

Obec: Praha
Rozloha celkem: 10 122 m2
Procento zastavění: 21%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
na části pozemku je školní hřiště; plocha je částečně zpevněná asfaltem, částečně zatravněná a osázená keři a stromy; areál je ohrazen kovovým plotem, zčásti zdí
Zobrazit detail

Cihelna č.p. 278 Cihelna č.p. 278

Obec: Hrádek nad Nisou
Rozloha celkem: 197 222 m2
Procento zastavění: 10%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Odstranění, plánována nová výstavba.
Zobrazit detail

<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >  >>   celkový počet záznamů: 374

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz