Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Hotel Pfan Hotel Pfan

Obec: Pohořelice
Rozloha celkem: 2 280 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Jedná se o historickou patrovou budovu, která je součástí hospodářského areálu (stodola). Objekty jsou ve velmi zchátralém, zčásti i havarijním stavu a využito je pouze přízemí domu pro obchody a služby. Vzhledem k atraktivitě místa a historické hodnotě domu je žádoucí využít objekt pro kvalitní komerci, služby nebo chybějící občanskou vybavenost pověřené obce. Rovněž možné kancelářské zázemí pro nedalekou slibně se rozvíjející průmyslovou zónu.
Zobrazit detail

Hřiště Hřiště

Obec: Olšany
Rozloha celkem: 3 815 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Areál dříve sloužil k sportovním a společenským aktivitám. Nyní bez využití. ZO bude jednat o jeho další budoucnosti - obec však nemá ucelenou představu. Výhodou pro formulování dalšího využití lokality (např. pro potřeby cestovního ruchu, konání sportovně-společenských akcí) může být blízkost farmy. B. Polívky
Zobrazit detail

Jakubčovice - bývalá politická věznice Jakubčovice - bývalá politická věznice

Obec: Nový Jičín
Rozloha celkem: 8 500 m2
Procento zastavění: 14%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Jde o bývalý objekt politické věznice, který je zdevastován. Dva hlavní bloky objektů jsou dvoupodlažní. Spojovací krček je jednopodlažní. Objekt je vhodný k jakékoli výrobní i komerční činnosti, v případě využití v blízkosti se nacházející kvalitní minerální podzemní voda vhodná k zdravotním účelům (např. rehabilitačním). V důsledku blízkosti nálezu kvalitní minerální vody, kde lokalitu ze 2 stran obklopuje úpatí Oderských vrchů, je navrženo využití pro rehabilitační účely nebo sportovně - relaxační účely. Dle ÚP je navrhována v blízkosti cyklistická stezka Odry - Jakubčovice - Vítkov - Hranice - Odry (cca 50 km).
Zobrazit detail

Jalovisko Jalovisko

Obec: Měnín
Rozloha celkem: 88 000 m2
Procento zastavění: 27%
Nejvhodnější způsob využití: zemědělství
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Osada Jalovisko s množstvím hospodářských budov byla součástí Státního statku Měnín (zanikl na zač. 90 let). Část areálu je pronajata ZD Třebíč (sklady, sila), část pronajata pro bydlení. V současnosti je celý areál součástí konkurzního řízení.
Zobrazit detail

Jesenická - LIMOVA s.r.o. - továrna Jesenická - LIMOVA s.r.o. - továrna

Obec: Bruntál
Rozloha celkem: 11 500 m2
Procento zastavění: 30%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Z celkového areálu je 70 % nevyužitých ploch včetně 6 skladových prostor a odstavných ploch. Město uvažuje s využitím těchto prostor k obchodním účelům a zároveň k podpoře rozvoje cestovního ruchu směrem do Jeseníků, k čemuž jej předurčuje umístění u křižovatky cest na Jeseník a Rýmařov.
Zobrazit detail

Jezuitská kolej Jezuitská kolej

Obec: Jičín
Rozloha celkem: 5 600 m2
Procento zastavění: 40%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Třípodlažní historická budova členěná do dvou hlavních křídel
Zobrazit detail

Kasárna Kasárna

Obec: Benešov
Rozloha celkem: 245 000 m2
Procento zastavění:
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Lokalita se nachází na jihovýchodě města mezi jeho centrem a železniční tratí Praha - Tábor. V okolí je obytná i smíšená zástavba a menší výrobní areály
Zobrazit detail

Kasárna Kasárna

Obec: Bohdalice-Pavlovice
Rozloha celkem: 51 300 m2
Procento zastavění: 8%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Od roku 2006 došlo k postupnému převodu kasáren z majetku MO na obec, která začala objekty intenzivně pronajímat podnikatelským subjektům, které tak dnes působí na cca 50 % plochy lokality (dílny - zámečník, svářeč, tesař, plastové díly k autům; ekologické zemědělské sdružení..).
Zobrazit detail

Kasárna Kasárna

Obec: Třeboň
Rozloha celkem: 5 000 m2
Procento zastavění: 54%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Areál kasáren z 19. stol. svou polohou nepřímo navazuje na historické jádro města Třeboň a nachází se v jeho jižní části. Leží u silnice II. třídy E 154, která bezprostředně navazuje na silnice I. třídy I/34 a I/24.
Zobrazit detail

Kasárna - Světovar Kasárna - Světovar

Obec: Plzeň
Rozloha celkem: 51 300 m2
Procento zastavění: 31%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Areál bývalého pivovaru, využívaný později jako armádní sklady, v části areálu probíhá zbytková činnost AČR - sklady, stavební správa.
Zobrazit detail

<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz