Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >  >>   celkový počet záznamů: 374

Dukelská - kulturní středisko Dukelská - kulturní středisko

Obec: Bruntál
Rozloha celkem: 13 000 m2
Procento zastavění: 23%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
V současnosti je 40 % nevyužitých ploch, které vyžadují revitalizaci prostor. Nutná revitalizace nevyužitých prostor tak, aby je bylo možno využívat ke komerčním účelům nebo jako zázemí pro kulturní, sportovní a společenskou činnost.
Zobrazit detail

Důl Barbora Důl Barbora

Obec: Karviná
Rozloha celkem: 350 000 m2
Procento zastavění: 71%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Hlubinný důl po ukončené těžbě, zčásti jsou některé objekty demolovány, některé jsou dosud využívány. Jednoúčelové budovy sloužící výhradně k těžbě uhlí a jejímu zpracování. Rozsáhlé sociální zařízení a administrativní objekty.
Zobrazit detail

Důl František Důl František

Obec: Horní Suchá
Rozloha celkem: 51 000 m2
Procento zastavění: 47%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Lokalita byla převedena na obec Horní Suchá. Byla již vyhlášená jako průmyslová zóna, realizuje se dle schváleného projektu s finanční podporou Mezirezortní komise pro revitalizaci Moravskoslezského kraje. Provádějí se terénní úpravy, zasíťování, oplocení, výstavba nových lehkých objektů a demolice nepotřebných a zdevastovaných budov, tak aby se uvolnila plocha pro novou výstavbu. V současné době se v PZ nachází 3 objekty nad 500 m2, které bez vložení prostředků na revitalizaci již nelze vlastníkem využít. Vybudovat subregionální průmyslovou zónu podle schváleného projektu a s podporou prostředků z rozpočtu Mezirezortní komise pro revitalizaci Moravskoslezského kraje - pouze inženýrské sítě. Pro výše uvedené 3 objekty se jeví jistě výhodné pro obecní úřad, jako vlastníka, tyto objekty za podpory revitalizačních prostředků pro Brownfieldy revitalizovat a následně pronajímat soukromým malovýrobcům nebo jiným subjektům drobného podnikání pro zajištění pracovních příležitostí pro místní obyvatelé, kteří ztratili práci zrušením 3 lokalit důlních podniků Dukla, František a Barbora.
Zobrazit detail

Důl Pokrok Důl Pokrok

Obec: Petřvald
Rozloha celkem: 204 000 m2
Procento zastavění: 8%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Areál je zásobován pitnou vodou s napojením na síť Severomoravských vodáren, areál je odkanalizován, zdroj elektrické energie je na vstupu 22 kV a transformátor na 6 kV, 380 a 220 V. Je zde rozvod středotlakého plynu s redukcí na nízkotlaký, vytápění lokálními plynovými kotelnami. Telefonní spojení je zajištěno. Záměrem města je využít lokalitu bývalého důlního závodu pro průmyslovou výrobu a částečně pro služby. Vzhledem k pokračujícímu doznívání důlní činnosti je využití podmíněno zásadami výstavby na této lokalitě.
Zobrazit detail

Dům na náměstí čp.2 Dům na náměstí čp.2

Obec: Dvůr Králové nad Labem
Rozloha celkem: 520 m2
Procento zastavění: 60%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Dvojpodlažní historický dům památkově chráněný.
Zobrazit detail

Dům na náměstí čp.40 Dům na náměstí čp.40

Obec: Dvůr Králové nad Labem
Rozloha celkem: 1 070 m2
Procento zastavění: 50%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Dvojpodlažní historická budova památkově chráněná v horším technickém stavu.
Zobrazit detail

Dům na náměstí čp.59 Dům na náměstí čp.59

Obec: Dvůr Králové nad Labem
Rozloha celkem: 363 m2
Procento zastavění: 65%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Dvojpodlažní historický dům památkově chráněný.
Zobrazit detail

Dům Železniční ul. Dům Železniční ul.

Obec: Plzeň
Rozloha celkem: 1 000 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: ne
Zchátralý bytový dům přímo naproti Hlavnímu nádraží ČD v Plzni. Okolo objektu je veden městský průtah U trati, díky tomu je zhoršena přístupnost a parkování. V objektu byl dříve v přízemí provozován obchod s dlažbou.
Zobrazit detail

Dvorana Dvorana

Obec: Loket
Rozloha celkem: 900 m2
Procento zastavění: 1%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt má 5. podlaží, ze severní strany jsou 3 podlaží nad terénem., 2. podlaží pod terénem, z jižní částí je všech 5. podlaží nad terénem. Na první pohled působí lokalita jako dně těsně navazující stavby, což je umocněno umístěním oken ve vyšších podlažích a především výškou budovy, v níž je hlavní vchod. V současné době je objekt nevyužitý a zchátralý, objekt byl opuštěn v roce 1991.
Zobrazit detail

Fara Fara

Obec: Blížkovice
Rozloha celkem: 828 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt s přilehlou zahradou o celk. rozloze cca 4 000 m2 je ve vlastnictví církve a nachází se v centru obce (v blízkosti kina). Samotná budova má podlažní plochu 828 m2 a je ve špatném technickém stavu (provlhlé a rozpukané zdivo, vydrolená omítka...), církev se o něj nestará a je ochotna jej bezplatně převést na obec. Tomu prozatím brání administrativní bariéry, pro obec by však údržba fary byla začnou zátěží. Zahrada je udržovaná.
Zobrazit detail

<<  <  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >  >>   celkový počet záznamů: 374

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz