Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Kasárna - U kalicha Kasárna - U kalicha

Obec: Sušice
Rozloha celkem: 83 600 m2
Procento zastavění: 12%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Opuštěný areál kasáren, část objektů je již demolována, areál má dva vjezdy, objekty jsou umístěny stupňovitě ve svahu v zářezech
Zobrazit detail

Kasárna - Zátiší Kasárna - Zátiší

Obec: Plzeň
Rozloha celkem: 78 000 m2
Procento zastavění: 15%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Bývalý vojenský areál situovaný mezi MIP Borská pole a areálem Škoda, napojený z ulice Ke Karlovu, sousedící s ulicí Folmavská. V arelálu se využívají plochy pro odstávku kamionů
Zobrazit detail

Kasárna Brod u Příbrami Kasárna Brod u Příbrami

Obec: Příbram
Rozloha celkem: 50 000 m2
Procento zastavění: 75%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Jedná se o bývalá kasárna. V Územním plánu města Příbram je tato lokalita zařazena ke komerčně industriálnímu využití - pasport lokality 4K2T. Jde o pozemky a stavby v SZÚ.
Zobrazit detail

Kasárna Černá Pole Kasárna Černá Pole

Obec: Brno
Rozloha celkem: 121 400 m2
Procento zastavění: 40%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: ano
Areál je z větší části nevyužíván, jinak slouží jako ubytovna. Uvolnění areálu se do roku 2012 nepředpokládá.
Zobrazit detail

Kasárna Neředín Kasárna Neředín

Obec: Olomouc
Rozloha celkem: 91 000 m2
Procento zastavění: 30%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ano
Areál byl od 20. let minulého století součástí letiště využívaného armádou a aeroklubem a od 70. let do počátku 90. let sloužil jako automobilový opravárenský závod sovětské armády a navazující plochy jako heliport. Po odchodu SA převzala areál armáda ČR, v roce 2004 přešlo darovací smlouvou z Ministerstva obrany ČR na Statutární město Olomouc.
Zobrazit detail

Kasárna Slatina Kasárna Slatina

Obec: Brno
Rozloha celkem: 101 800 m2
Procento zastavění: 50%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ano
Areál je výborně dopravně obsloužen a plně vybavené inženýrskými sítěmi. V současnosti není areál nijak využíván. Město Brno nemá pro toto území zatím zpracovaný žádný rozvojový záměr, budoucí využití se však dá snadno předpokládat v souvislosti s Černovickou terasou - lehká výroba a řemesla, administrativa, občanská vybavenost a bydlení v souladu s územním plánem města Brna. Předpokládáme, že sousedství významné průmyslové zóny bude v blízké budoucnosti generovat zájem investorů o tuto lokalitu a brzy dojde k její celkové restrukturalizaci. Pro každý rozvojový záměr je třeba počítat s nutností odstranění starých ekologických zátěží.
Zobrazit detail

KAVOZ - opravárenský podnik KAVOZ - opravárenský podnik

Obec: Karviná
Rozloha celkem: 30 800 m2
Procento zastavění: 31%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
V současné době je využíváno cca 15 % objektů. I administrativní budova je využívána pouze z 10 %. Některé objekty jsou ve velmi dobrém stavu, jiné nevyžadují drobné rekonstrukce na nový trend využití. Rovněž inženýrské sítě nutno přebudovat na nový záměr využití. Záměr města zatím není konkrétně stanoven. Je hledán nájemce nebo kupující. Administrativní budovu možno využít pro výuku manažérů nebo služby s potřebami města.
Zobrazit detail

Kino Kino

Obec: Strážek
Rozloha celkem: 1 298 m2
Procento zastavění: 50%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Cihlová budova je v dobrém stavu, nutná výměna střešní křidlice a vazby. Nutná úprava vnitřního zařízení dle záměru využití.
Zobrazit detail

Kino Kino

Obec: Blížkovice
Rozloha celkem: 496 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Objekt je současně nevyužit, už cca 2 roky, předtím pronajímán pro potřeby drobných živnostníků (obuv, kadeřnictví). Budova je v dobrém technickém stavu (nová fasáda, střecha), výraznou fin. injekci však bude potřebovat interiér, zejména samotný sál s vysokým stropem.
Zobrazit detail

Kino a školní družina Kino a školní družina

Obec: Deštná
Rozloha celkem: 770 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Budova kina a školní družiny je situována na hlavním náměstí obce Deštná. Kolem budovy prochází silnice II. třídy E 128 a nejbližší silnice I. třídy I/34 se nachází přibližně 13 km odsud.
Zobrazit detail

<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz