Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >  >>   celkový počet záznamů: 374

Farma Farma

Obec: Veletiny
Rozloha celkem: 2 300 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Zobrazit detail

Fotbalový stadion Lužánky Fotbalový stadion Lužánky

Obec: Brno
Rozloha celkem: 49 200 m2
Procento zastavění: 70%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Jedná se o rozlehlý komplex sportovních objektů (zimní stadión, atletický a fotbalový stadión), které v minulosti tvořily centrum vrcholového sportu v Brně. Dnes jsou tyto objekty opuštěné a chátrají. Doposud za sportoviště nevznikla adekvátní náhrada. Celý areál - dopravně výborně dostupný - je místem, kde se konaly nejvýznamnější brněnské sportovní události. Město Brno získalo objekty a pozemky před několika lety zpět do vlastnictví a revitalizace tohoto území je jednou z priorit brněnské radnice. Dle záměrů města by zde mělo opět vzniknout sportovní centrum, kterému bude dominovat nový zemský fotbalový stadión.
Zobrazit detail

Historický statek č.p. 14 Historický statek č.p. 14

Obec: Kunratice
Rozloha celkem: 8 023 m2
Procento zastavění: 78%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Pozoruhodná stavba i umístění, začínající silná devastace, neuzavřený. Objekt nebyl nalezen v seznamu nemovitých kulturních památek. Další využití nutné prověřit studií využitelnosti, např. jako ekofarma, penzión (?) nebo jiné sloučené aktivity (ubytovací aktivity). Majitel má záměr asanovat - část zbourat, část rekonstruovat. Vzhledem k lokaci využití pro podnikatelské aktivity vhodné.
Zobrazit detail

Horní Ostrovec - bývalé kasárny (muniční sklad) Horní Ostrovec - bývalé kasárny (muniční sklad)

Obec: Ostrovec
Rozloha celkem: 8 000 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt bývalých kasáren se nachází mezi obcí Vráž a Ostrovec. Leží jihovýchodně od části obce Dolní Ostrovec. Přibližně 10 km od objektu vede silnice I. třídy E4/R4 a 4 km odsud silnice II. třídy E 121.
Zobrazit detail

Horní Záhoří - bývalá hospoda Horní Záhoří - bývalá hospoda

Obec: Záhoří
Rozloha celkem: 730 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Budova bývalé hospody v Záhoří se nachází v části obce Horní Záhoří. Jedná se o rohový objekt na okraji vsi při příjezdu od Písku. Leží na silnici I. třídy E 29 a současně i na silnici II. třídy E 138.
Zobrazit detail

Horní Záhoří - bývalý motorest Horní Záhoří - bývalý motorest

Obec: Záhoří
Rozloha celkem: 1 380 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Budova bývalého motorestu v Záhoří se nachází uprostřed vsi v Horním Záhoří. Leží u silnice I. třídy E 29 a současně u silnice II. třídy E 138.
Zobrazit detail

Hospodářská budova Hospodářská budova

Obec: Těchobuz
Rozloha celkem: 5 400 m2
Procento zastavění: 40%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Budova je stará cca 200 let. Jako možný investiční záměr je možno provést rekonstrukci na kongresový objekt.
Zobrazit detail

Hostinec v Arnoštově č.p. 11 Hostinec v Arnoštově č.p. 11

Obec: Víchová nad Jizerou
Rozloha celkem: 2 306 m2
Procento zastavění: 32%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
Nemovitá kulturní památka. Do vyřešení majetkoprávních vztahů s p.Harrachem není možné další nakládání s majetkem. Neoplocen, uzavřen, vcelku v havarijním stavu. V bližším časovém horizontu nutné investice do obnovy, jinak hrozí rychlé zhoršování technického stavu. Další využití jako občanská vybavenost vhodné (ubytovací zařízení, bydlení), možné rovněž jako objekt infrastruktury turistického ruchu. Problémem jsou nedořešené vlastnické vztahy. Obec má zájem na další spolupráci, je možné přes nedořešení majetkoprávních sporů doporučení pro další zpracování. Vlastnické vztahy jsou v podstatě po stránce restituční vyjasněné.
Zobrazit detail

Hotel Pfan Hotel Pfan

Obec: Pohořelice
Rozloha celkem: 2 280 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Jedná se o historickou patrovou budovu, která je součástí hospodářského areálu (stodola). Objekty jsou ve velmi zchátralém, zčásti i havarijním stavu a využito je pouze přízemí domu pro obchody a služby. Vzhledem k atraktivitě místa a historické hodnotě domu je žádoucí využít objekt pro kvalitní komerci, služby nebo chybějící občanskou vybavenost pověřené obce. Rovněž možné kancelářské zázemí pro nedalekou slibně se rozvíjející průmyslovou zónu.
Zobrazit detail

Hřiště Hřiště

Obec: Olšany
Rozloha celkem: 3 815 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Areál dříve sloužil k sportovním a společenským aktivitám. Nyní bez využití. ZO bude jednat o jeho další budoucnosti - obec však nemá ucelenou představu. Výhodou pro formulování dalšího využití lokality (např. pro potřeby cestovního ruchu, konání sportovně-společenských akcí) může být blízkost farmy. B. Polívky
Zobrazit detail

<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >  >>   celkový počet záznamů: 374

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz