Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 374

Internát, č.p.120 Internát, č.p.120

Obec: Višňová
Rozloha celkem: 1 050 m2
Procento zastavění: 46%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Ve velmi špatné stavu (hlavně statika z důvodů zásahů předchozích majitelů do nosných částí budovy). Vazba na šatny a sousední funkční tělocvičnu. Vzhledem k umístění v zatáčce hlavní silnice bude nejvhodnější odstranění budovy při hlavní silnici a na volné ploše výstavba (oploceného) např. sportoviště. Rekonstrukce stávajícího objektu již těžko realizovatelná.
Zobrazit detail

Jakubčovice - bývalá politická věznice Jakubčovice - bývalá politická věznice

Obec: Nový Jičín
Rozloha celkem: 8 500 m2
Procento zastavění: 14%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Jde o bývalý objekt politické věznice, který je zdevastován. Dva hlavní bloky objektů jsou dvoupodlažní. Spojovací krček je jednopodlažní. Objekt je vhodný k jakékoli výrobní i komerční činnosti, v případě využití v blízkosti se nacházející kvalitní minerální podzemní voda vhodná k zdravotním účelům (např. rehabilitačním). V důsledku blízkosti nálezu kvalitní minerální vody, kde lokalitu ze 2 stran obklopuje úpatí Oderských vrchů, je navrženo využití pro rehabilitační účely nebo sportovně - relaxační účely. Dle ÚP je navrhována v blízkosti cyklistická stezka Odry - Jakubčovice - Vítkov - Hranice - Odry (cca 50 km).
Zobrazit detail

Jalovisko Jalovisko

Obec: Měnín
Rozloha celkem: 88 000 m2
Procento zastavění: 27%
Nejvhodnější způsob využití: zemědělství
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Osada Jalovisko s množstvím hospodářských budov byla součástí Státního statku Měnín (zanikl na zač. 90 let). Část areálu je pronajata ZD Třebíč (sklady, sila), část pronajata pro bydlení. V současnosti je celý areál součástí konkurzního řízení.
Zobrazit detail

Jesenická - LIMOVA s.r.o. - továrna Jesenická - LIMOVA s.r.o. - továrna

Obec: Bruntál
Rozloha celkem: 11 500 m2
Procento zastavění: 30%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Z celkového areálu je 70 % nevyužitých ploch včetně 6 skladových prostor a odstavných ploch. Město uvažuje s využitím těchto prostor k obchodním účelům a zároveň k podpoře rozvoje cestovního ruchu směrem do Jeseníků, k čemuž jej předurčuje umístění u křižovatky cest na Jeseník a Rýmařov.
Zobrazit detail

Jezuitská kolej Jezuitská kolej

Obec: Jičín
Rozloha celkem: 5 600 m2
Procento zastavění: 40%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Třípodlažní historická budova členěná do dvou hlavních křídel
Zobrazit detail

Kasárna Kasárna

Obec: Bohdalice-Pavlovice
Rozloha celkem: 51 300 m2
Procento zastavění: 8%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Od roku 2006 došlo k postupnému převodu kasáren z majetku MO na obec, která začala objekty intenzivně pronajímat podnikatelským subjektům, které tak dnes působí na cca 50 % plochy lokality (dílny - zámečník, svářeč, tesař, plastové díly k autům; ekologické zemědělské sdružení..).
Zobrazit detail

Kasárna Kasárna

Obec: Benešov
Rozloha celkem: 245 000 m2
Procento zastavění:
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Lokalita se nachází na jihovýchodě města mezi jeho centrem a železniční tratí Praha - Tábor. V okolí je obytná i smíšená zástavba a menší výrobní areály
Zobrazit detail

Kasárna Kasárna

Obec: Třeboň
Rozloha celkem: 5 000 m2
Procento zastavění: 54%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Areál kasáren z 19. stol. svou polohou nepřímo navazuje na historické jádro města Třeboň a nachází se v jeho jižní části. Leží u silnice II. třídy E 154, která bezprostředně navazuje na silnice I. třídy I/34 a I/24.
Zobrazit detail

Kasárna - Světovar Kasárna - Světovar

Obec: Plzeň
Rozloha celkem: 51 300 m2
Procento zastavění: 31%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Areál bývalého pivovaru, využívaný později jako armádní sklady, v části areálu probíhá zbytková činnost AČR - sklady, stavební správa.
Zobrazit detail

Kasárna - U kalicha Kasárna - U kalicha

Obec: Sušice
Rozloha celkem: 83 600 m2
Procento zastavění: 12%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Opuštěný areál kasáren, část objektů je již demolována, areál má dva vjezdy, objekty jsou umístěny stupňovitě ve svahu v zářezech
Zobrazit detail

<<  <  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >  >>   celkový počet záznamů: 374

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz