Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Lahos Hulváky Lahos Hulváky

Obec: Ostrava
Rozloha celkem: 206 740 m2
Procento zastavění: 4%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: mírné ekologické zatížení
Jedná se o zachovalé objekty, které mají veškeré inženýrské sítě. Pro další využití by bylo nutno provést revizi veškerých napojení na objekty. Lokalita je vhodná k obchodní i výrobní činnosti, vhodné k skladování.
Zobrazit detail

Ležácké sklepy Ležácké sklepy

Obec: Lanškroun
Rozloha celkem: 1 883 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Chátrající zděné budovy s hlubokými sklepy po bývalém areálu pivovaru, stav.parcela č. 867, k.ú. Lanškroun.
Zobrazit detail

Lidka Lidka

Obec: Kutná Hora
Rozloha celkem: 40 000 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Průmyslová lokalita, využívaná vzhledem k ÚP nevhodně
Zobrazit detail

Lokalita Borek Lokalita Borek

Obec: Česká Třebová
Rozloha celkem: 35 000 m2
Procento zastavění: 90%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Plocha bez budov s náletovými dřevinami, určená k investiční výstavbě.
Zobrazit detail

Lokalita Brandlova Lokalita Brandlova

Obec: Kyjov
Rozloha celkem: 13 846 m2
Procento zastavění: 17%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: nelze předpokládat
V areálu nachází rozestavěná jednopodlažní sportovní hala z 80. let minulého století - vyzděná ocelová konstrukce s plechovou střechou, dále pak ocelová konstrukce přístavku a 3 buňky bývalých kluboven.
Zobrazit detail

Lokalita Limpuše Lokalita Limpuše

Obec: Vraclav
Rozloha celkem: 10 710 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Pozemek je zarostlý náletovými dřevinami a lemován vzrostlými stromy. Z původních objektů jsou místy patrné pouze části betonových základů pro ukotvení radarů, ostatní pozůstatky jsou zakryté hustou vegetací. Lokalita sloužila pro vojenské účely do roku 1990 zde byly umístěny radiolokátory a rušičky sovětské armády včetně ubikací pro obslužný personál.
Zobrazit detail

Lom Svojanov Lom Svojanov

Obec: Svojanov
Rozloha celkem: 18 000 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Dotěžený lom na kámen
Zobrazit detail

Loucký klášter Loucký klášter

Obec: Znojmo
Rozloha celkem: 60 731 m2
Procento zastavění: 14%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
V současné době je klášter využíván pouze minimálně. V části sklepů má sídlo vinařská firma Znovín, která zde pořádá pravidelné akce a umožňuje veřejnosti částečný přístup do areálu. Další využití kláštera je pro  vysokými náklady na rekonstrukci a požadavky na ochranu kulturního dědictví značně limitováno.
Zobrazit detail

LOZ Černovice LOZ Černovice

Obec: Brno
Rozloha celkem: 165 600 m2
Procento zastavění: 50%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Dominantními stavbami areálu jsou dva hangáry, ve kterých probíhala oprava a skladování letecké techniky. Značnou část plochy zabírají betonové odstavné plochy včetně montovaných skladů a garáží. Stavební stav objektů areálu LOZ odpovídá jejich stáří a účelu, pro který byly stavěny. Jejich další využití se nepředpokládá.
Zobrazit detail

Malá louka Malá louka

Obec: Znojmo
Rozloha celkem: 57 206 m2
Procento zastavění: 5%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Je v majetku města, v současné době není využíván. Připravuje se změna územně plánovací dokumentace z plochy pro zvláštní účely na smíšenou zónu s převažující funkcí bydlení. Vzhledem k plánované výstavbě pro bydlení se předpokládá vyšší objem dopravní zátěže, který bude muset být pravděpodobně vyřešen vybudováním okružní křižovatky na ulici Vídeňské.
Zobrazit detail

<<  <  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz