Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Areál bývalého zámku (bývalý 2. stupeň ZŠ) Areál bývalého zámku (bývalý 2. stupeň ZŠ)

Obec: Budeč
Rozloha celkem: 10 000 m2
Procento zastavění: 26%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Areál bývalého zámku se nacházi ve středu obce Budeč. Leží u silnice II. třídy E 410, E 151 a je vzdálen přibližně 12 km od silnice I. třídy E 38.
Zobrazit detail

Areál chovu prasat Areál chovu prasat

Obec: Město Albrechtice
Rozloha celkem: 44 600 m2
Procento zastavění: 4%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná se o bývalý areál zemědělské výroby (areál chovu prasat). Původně byl areál využíván pro zemědělský průmysl (živočišná výroba), byly zde sklady a odchovny prasat. V současné době neexistuje napojení na vodovod, kanalizaci i plynovod. Je zde možnost napojení na existující přívod elektrické energie, bylo by však nutné učinit komplexní revizi stávajícího napojení. Jedná se o zděné budovy v poměrně zdevastovaném stavu. Objekty se nedoporučuje opravovat, ale zbourat a na uvolněné lokalitě vytvořit podmínky pro drobné podnikání v oblasti služeb nebo drobné výroby spotřebního materiálu. Zároveň nutno podle vybraného záměru realizovat z podpůrných fondů i rozvoj inženýrských sítí.
Zobrazit detail

Areál Klatovka Areál Klatovka

Obec: Vranov nad Dyjí
Rozloha celkem: 21 500 m2
Procento zastavění: 16%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
Areál byl využíván k hromadné rekreaci (ubytování v prostředí Vranovské přehrady) a v současnosti je téměř nevyužit. Areál je v majetku obce, v územním plánu je veden jako plocha pro hromadnou rekreaci. Záměrem obce je zřídit zde opět rekreační areál s veškerým zázemím.
Zobrazit detail

Areál Kunratice Areál Kunratice

Obec: Praha
Rozloha celkem: 1 755 m2
Procento zastavění: 24%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: ne
v areálu se kromě dřevěného a zděného objektu nachází plechová garáž; povrch je zpevněný asfaltem, v části lokality jsou náletové křoviny a stromy; lokalita je vymezena dřevěnou (zčásti plechovou) ohradou
Zobrazit detail

Areál Kyjevská 37 Areál Kyjevská 37

Obec: Pardubice
Rozloha celkem: 24 286 m2
Procento zastavění: 69%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Bývalý průmyslový areál, zděné objekty (některé určené k demolici, ostatní budou po rekonstrukci využívány).
Zobrazit detail

Areál mezi ul. Olomoucká a železniční tratí Areál mezi ul. Olomoucká a železniční tratí

Obec: Brno
Rozloha celkem: 13 700 m2
Procento zastavění: 20%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Některé pozemky jsou pronajímány menším firmám.
Zobrazit detail

Areál MZLU Brno Areál MZLU Brno

Obec: Brno
Rozloha celkem: 44 800 m2
Procento zastavění: 45%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Areál je pronajímám více firmám.
Zobrazit detail

Areál Na Třebešíně Areál Na Třebešíně

Obec: Praha
Rozloha celkem: 7 075 m2
Procento zastavění: 34%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
jedná se o areál tzv. tesco objektů, zčásti využívaný pro různé služby (autoškola, autoservis); kromě objektů se zde nacházejí drobné plechové buňky; plochy v areálu jsou převážně zpevněné (zámková dlažba, asfalt, betonové panely), zbytek je zatravněn; areál je oplocen pletivovým plotem, je zde veřejné osvětlení
Zobrazit detail

Areál Obrataňská Areál Obrataňská

Obec: Praha
Rozloha celkem: 39 404 m2
Procento zastavění: 7%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
jde o výrobně provozní areál (vedle dalších provozů se zde nachází betonárka a tiskárna); kromě zděných objektů a objektů ocelové konstrukce jsou v areálu drobné plechové buňky, na ploše je skladiště šrotu a sutě; část plochy je zpevněná betonovými dílci a panely, na části je neudržovaný trávník; areál je oplocen
Zobrazit detail

Areál PPS Agro Strachotín Areál PPS Agro Strachotín

Obec: Popice
Rozloha celkem: 96 000 m2
Procento zastavění: 40%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ano
PPS Agro Strachotín je stále fungujícím subjektem, a to na přibližně 20 % plochy z takřka 10 ha areálu, zbylá část je nevyužitá. Skládá se z 15 objektů různé úrovně, většinu bude nutné je asanovat; v ÚPD je areál zapsán jako plocha určená pro výrobu, zemědělství a sklady (bez živočišné produkce a bydlení), výhodou areálu je dobrá dopravní dostupnost.
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz