Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >  >>   celkový počet záznamů: 373

Krč, pod Jižní spojkou Krč, pod Jižní spojkou

Obec: Praha
Rozloha celkem: 15 840 m2
Procento zastavění: 11%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
do areálu je příjezd po asfaltové komunikaci; objekty 1, 2 jsou součástí sběrného dvoru s betonovým povrchem; na ploše je sklad odpadků, dvůr je zčásti oplocen pletivem na betonových sloupcích a zčásti ohraničen zdí z panelových dílů; v sousedství dvoru stojí na asfaltové ploše objekt 3 se stavebními buňkami; objekty 4-6 jsou spolu s hlinitým hřištěm a stavební buňkou samostatně oploceny pletivem, na ploše je tráva a vzrostlé keře
Zobrazit detail

Krnovská - Centrum odborné přípravy stavebních oborů Krnovská - Centrum odborné přípravy stavebních oborů

Obec: Bruntál
Rozloha celkem: 12 000 m2
Procento zastavění: 83%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Dříve komplex sloužil ke školním účelům. Objekty v uvedené lokalitě jsou velmi zdevastované a jejich nové využití vyžaduje značné prostředky na revitalizaci. Hlavní objekt bývalého centra odborné přípravy stavebních oborů uvažuje město využít jak pro budoucí vzdělávací činnost manažerských profesí, tak částečně na obchodní činnost.
Zobrazit detail

Krnovská - Spol. BUČAN - čerpací stanice Krnovská - Spol. BUČAN - čerpací stanice

Obec: Bruntál
Rozloha celkem: 12 000 m2
Procento zastavění: 83%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Záměr města Bruntálu je revitalizovat zmíněný objekt využívaný ke skladování olejů a různých tuků a využít jej k drobným podnikatelským aktivitám nebo skladování. Ze strany města půjde o pronájem volných částí objektů lokality k drobnému podnikání.
Zobrazit detail

Kryštof - Rýmařovská 13 Kryštof - Rýmařovská 13

Obec: Bruntál
Rozloha celkem: 10 000 m2
Procento zastavění: 30%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt je částečně zdevastovaný a částečně využívaný soukromou firmou Ivan Kryštof k obchodním účelům - prodej autobaterií Banner příslušenství. Pro využití celého objektu k podnikatelským záměrům nutno objekt revitalizovat a zabezpečit pro tento region větší zaměstnanost. Město Bruntál má velký zájem na tom, aby stávající objekt sloužil k rozvoji podnikání v tomto regionu.
Zobrazit detail

Kulturní dům Kulturní dům

Obec: Práče
Rozloha celkem: 1 783 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Kulturní dům byl vybudován v 70. letech 20. stol. MNV Práče společně s JZD Mír Práče. V 80. letech byl rozšířen jeho sál o pódium a šatny. Před a vedle KD je parkoviště. Objekt sloužil JZD Práče jako kulturní, kancelářské, stravovací a ubytovací centrum. Nyní je v majetku obce zcela nevyžit, výjimkou jsou nárazové akce - plesy, tematické srazy, hody, atd. Prováděny udržovací opravy (střecha, úklid interiéru a úprava zeleně v okolí).
Zobrazit detail

Kulturní dům Kulturní dům

Obec: Nová Včelnice
Rozloha celkem: 9 000 m2
Procento zastavění: 8%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Kulturní dům stojí na západním okraji obce Nová Včelnice v blízkosti u železničního nádraží. Přibližně 1 km odsud leží silnice I. třídy I/34.
Zobrazit detail

Kulturní dům č.p. 33 Kulturní dům č.p. 33

Obec: Vítkovice
Rozloha celkem: 1 500 m2
Procento zastavění: 48%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Kulturní dům č.p. 33 (silnice 286) je stále využíván obcí k pořádání společenských akcí a jiným účelům. Stávající přístavba byla nedávno prodána firmě, která chce z nedostavby vybudovat apartmánové byty.
Zobrazit detail

Kulturní dům Eden Kulturní dům Eden

Obec: Praha
Rozloha celkem: 4 940 m2
Procento zastavění: 27%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
jde o bývalý kulturní dům, železobetonový skelet se zavěšeným pláštěm z kovových a skleněných panelů, částečně obloženo kamenem, dřevěné podhledy, plochá střecha, v současné době nevyužitý, se souvisejícím pozemkem; pozemek je tvořen zpevněnými plochami (chodníky - dlažba, parkoviště - asfalt) a poměrně udržovanou zelení
Zobrazit detail

Kulturní klub Kulturní klub

Obec: Kovářov
Rozloha celkem: 6 300 m2
Procento zastavění: 33%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Budova bývalého kulturního domu se nachází uprostřed obce Kovářov v její východní části. Leží přímo u silnice II. třídy E 102 a od silnice I. třídy E 19 je vzdálena přibližně 6 km.
Zobrazit detail

Labský Mlýn_1 Labský Mlýn_1

Obec: Hostinné
Rozloha celkem: 3 770 m2
Procento zastavění: 95%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Jedná se o historickou nepravidelnou několikakřídlou dvoupodlažní budovu s jedním uzavřeným nádvořím postavenou původně jako zámek, později přestavěnou na přádelnu a v polovině 19. století na továrnu na výrobu papírnu. Budova je součástí městské památkové rezervace.
Zobrazit detail

<<  <  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >  >>   celkový počet záznamů: 373

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz