Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Mateřská škola Mateřská škola

Obec: Komárno
Rozloha celkem: 300 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Zobrazit detail

Městská jatka Městská jatka

Obec: Znojmo
Rozloha celkem: 8 266 m2
Procento zastavění: 35%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: nelze předpokládat
Areál býv. městských jatek je již několik let nevyužíván. Je předmětem konkurzní podstaty. V současné době je podána žaloba ze strany města Znojma na vyjmutí objektů z konkurzní podstaty.
Zobrazit detail

Mlékárna Mlékárna

Obec: Frýdlant
Rozloha celkem: 2 018 m2
Procento zastavění: 36%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Opuštěné, průčelí zachovalé (reliéf), zadní trakt, střecha a podkroví silně poškozené. Podsklepený dvoupodlažní dům se sedlovou střechou. Velmi zajímavá lokalita zcela nevhodná pro průmyslové využití. Sousedí s objektem střední školy hospodářské a lesnické. Pravděpodobně nejlepší využití jako občanská vybavenost, aktivity potřeb města (knihovna, infocentrum, vzdělávací centrum, administrativní budova).
Zobrazit detail

Muniční sklad Muniční sklad

Obec: Cetoraz
Rozloha celkem: 35 000 m2
Procento zastavění: 3%
Nejvhodnější způsob využití: zemědělství
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt je převážně panelový a železobetonový.
Zobrazit detail

Na Betonce Na Betonce

Obec: Praha
Rozloha celkem: 6 515 m2
Procento zastavění: 16%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
jde o areál s nesourodými objekty využívanými jako sídlo firmy s provozním zázemím, ale i pro bydlení, případně nevyužívanými; část ploch je nezpevněná, na části je štěrk (využíváno pro parkování), jsou zde i zbytky pískového hřiště na volejbal; v areálu je náletová zeleň; areál je vymezen ohradou z vlnitého plechu
Zobrazit detail

Na Chobotě Na Chobotě

Obec: Praha
Rozloha celkem: 10 441 m2
Procento zastavění: 8%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: ne
plocha areálu je zčásti zpevněná (beton, asfalt), na části je neudržovaná tráva; ve střední části areálu jsou zbytky malého stavebního dvora Skanska; areál není oplocen
Zobrazit detail

Nálepkova kasárna Nálepkova kasárna

Obec: Šternberk
Rozloha celkem: 104 412 m2
Procento zastavění: 16%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ne
Areál Nálepkových kasáren byl v minulosti (od 50. let 20. století) používán k vojenským účelům. Jedná se o zastavěné území se zátěžemi z minulosti (postižené dřívějším využíváním pro vojenské účely). V areálu bývalých Nálepkových kasáren leží v současné době 47 stavebních objektů, převážně se jedná o sklady a garáže v různé podobě - od zateplených zděných objektů po lehké přístřešky. Komunikace a zelené plochy v areálu jsou v nezbytné míře udržované. Areál má vnější oplocení, vnitřním oplocením je členěn na několik provozních částí. Plochy na sever od areálu jsou urbanizované (areál VOP), plochy jižně a východně od areálu tvoří většinou hospodářsky obdělávaná půda.
Zobrazit detail

Nástupní prostor na Špilberk Nástupní prostor na Špilberk

Obec: Brno
Rozloha celkem: 14 400 m2
Procento zastavění: 25%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Součástí prostor je ubytovna ISŠ a několik menších objektů (garáže, likus - býv. občerstvení), které budou v případě revitalizace areálu sanovány
Zobrazit detail

Nedokončená stavba polikliniky Nedokončená stavba polikliniky

Obec: Brno
Rozloha celkem: 21 600 m2
Procento zastavění: 17%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Sedmipatrová budova nebyla nikdy dokončena, již řadu let na ní neprobíhají žádné stavební práce, je nevyužitá a chátrá.
Zobrazit detail

Nevyužitá budova v centru Nevyužitá budova v centru

Obec: Kaplice
Rozloha celkem: 500 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Nevyužitá budova čp. 123 se nachází v centru města Kaplice. Leží u silnice II. třídy E 154, 157 a kolem prochází silnice I. třídy I/3.
Zobrazit detail

<<  <  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz