Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Nevyužité a zchátralé budovy v centru obce Nevyužité a zchátralé budovy v centru obce

Obec: Pohorská Ves
Rozloha celkem: 2 600 m2
Procento zastavění: 37%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Nevyužité a zchátralé budovy se nachází v centru obce Pohorská Ves. Leží v blízkosti silnice II. třídy E 158 a silnice I. třídy E 55 je odsud vzdálena přibližně 20 km.
Zobrazit detail

Nítovice - bývalý kravín Nítovice - bývalý kravín

Obec: Kardašova Řečice
Rozloha celkem: 2 500 m2
Procento zastavění: 20%
Nejvhodnější způsob využití: zemědělství
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt bývalého kravína je umístěn na jižním okraji vsi Nítovice v obci Kardašova Řečice. Leží 3 km od silnice I. třídy I/23 a 300 m od silnice II. třídy E147.
Zobrazit detail

Nový Dvůr Nový Dvůr

Obec: Třeboň
Rozloha celkem: 3 900 m2
Procento zastavění: 31%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Nový dvůr nepřímo navazuje na historické jádro města Třeboň, přiléhá k autobusovému nádraží a k dětskému dopravnímu hřišti, nalézá se na křižovatce ulic Jiráskova a Na Sadech. Bezprostředně navazuje na silnice I. třídy I/34 a I/24.
Zobrazit detail

Objekt bývalého statku Objekt bývalého statku

Obec: Jindřichovice pod Smrkem
Rozloha celkem: 24 629 m2
Procento zastavění: 14%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Historická vila s hospodářským, klasicky uspořádaným dvorem, kanceláře, byty, budovy poničeny, ke statku prý patřila i dnes už rozpadlá stodola stojící nedaleko. Dle informací není zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek. Doporučujeme pro další zpracování, vzhledem k zájmu obce a vhodnému způsobu dalšího využití. Stávající využití provizorního charakteru, vzhledem k záměru (sklady jako nouzové a ne optimální řešení).
Zobrazit detail

Objekty čp. 286 a 288 Objekty čp. 286 a 288

Obec: Heřmanův Městec
Rozloha celkem: 791 m2
Procento zastavění: 40%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Dva sousedící objekty typu brownfield v majetku města se nachází na náměstí Míru v Heřmanově Městci. Objekt č.p. 288 je dvoupodlažní a v současné době z větší části nevyužívaný, v přízemí se nalézá provizorně umístěné informační centrum. V jednopodlažním objektu č.p. 286, v jeho levé části provozuje provizorně svoji pobočku společnost Sazka (v pronájmu) a v pravé části je nájemní byt.
Zobrazit detail

Objekty živočišné výroby Objekty živočišné výroby

Obec: Jaroměřice
Rozloha celkem: 7 413 m2
Procento zastavění: 21%
Nejvhodnější způsob využití: bydlení
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Areál objektů živočišné výroby. Zemědělské objekty do roku 1945 patřily k zámku, později v užívání JZD. Horní objekt sloužil jako teletník, spodní k chovu prasat. Mezi objekty je rozsáhlé nádvoří.
Zobrazit detail

Opavská - Agrodoteg Opavská - Agrodoteg

Obec: Horní Benešov
Rozloha celkem: 5 000 m2
Procento zastavění:
Nejvhodnější způsob využití: zemědělství
Existence ekologických zátěží: mírné ekologické zatížení
Zájmová lokalita se nachází v zemědělském družstvu Agrodoteg. Jedná se o ocelové konstrukce na skladování živočišného odpadu. Nejvhodnější využitím do budoucna by byla výstavba zařízení na výrobu bioplynu. Lokalita má přímé napojení na silnici č. I/11. Tuto lokalitu možno využít opět k zemědělským účelům nebo pro zpracování živočišných produktů v menším množství (není napojení na žel. dráhu) nebo likvidaci živočišných odpadů.
Zobrazit detail

Opuštěné garáže Opuštěné garáže

Obec: Brno
Rozloha celkem: 19 000 m2
Procento zastavění: 10%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat
Jedná se o nevyužívané objekty s nálety dřevin a trav. Vznikají lokální skládky.
Zobrazit detail

Oseva Oseva

Obec: Podivín
Rozloha celkem: 16 500 m2
Procento zastavění: 12%
Nejvhodnější způsob využití: průmysl
Existence ekologických zátěží: ano
Jako brownfield je vyčleněna manipulační plocha, v současné době nezastavěná. Územním plánem je lokalita určena pro průmyslovou výrobu, vhodným využitím může být i skladování a logistika (spol. Oseva Bzenec, a.s. vlastní budovy ležící na pozemku, jsou v současnosti využívány, obec pronajímá Osevě pozemek pod budovami)
Zobrazit detail

Ostrava Kunčice - Kaliště Rudná I Ostrava Kunčice - Kaliště Rudná I

Obec: Ostrava
Rozloha celkem: 61 000 m2
Procento zastavění: 0%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: lze předpokládat vysokou ekologickou zatíženost
V současné době je kaliště zavezeno hrubým kamenným odpadem z okolních průmyslových závodů. Lokalita je bez objektů s dosti vysokým náletem dřevin výšky až 7m. V současné době je okolní část využívána několika soukromými subjekty k drobnému podnikání. Pro další využití nutno revitalizovat území včetně vybudování nových inženýrských sítí podle druhu podnikání, který v současné době není znám. Výhodou lokality je velmi dobrá možnost napojení na komunikační síť a železniční vlečku.
Zobrazit detail

<<  <  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz