Brownfields

Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. (pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená "hnědé louky")
Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).

Vyhledávání

Zrušit
 m2     m2
<<  <  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Ostrolovský Újezd - budova bývalého pivovaru, později sýpky Ostrolovský Újezd - budova bývalého pivovaru, později sýpky

Obec: Trhové Sviny
Rozloha celkem: 2 100 m2
Procento zastavění: 30%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
Budova bývalého pivovaru leží v centru obce Ostrolovský Újezd naproti zámečku. Silnice II. Třídy E 156 je vzdálena přibližně 1 km a silnice I. třídy I/3 se nachází přibližně 14 km odsud.
Zobrazit detail

Pivovar Pivovar

Obec: Velké Němčice
Rozloha celkem: 714 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt pivovaru je ve velmi špatném technickém stavu až na jednu přízemní místnost (šrotování) zcela nevyužitý. V minulosti se zde vyrábělo pivo. Dle ÚPD je lokalita vhodná pro obchod a služby a průmysl. Obec hledá investora, který by objekt rekonstruoval a provozoval (oblast cestovního ruchu nebo lehké výroby, případně služeb). Snahou obce je bezúplatný převod pivovaru (v seznamu NKP MK ČR) z majetku státu na obec. V případě převodu nemá obec hotový záměr, resp. ani fin. prostředky na zpracování projektu.
Zobrazit detail

Pod Táborem Pod Táborem

Obec: Praha
Rozloha celkem: 16 138 m2
Procento zastavění: 6%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
jedná se o areál skládky sutě a zbytků stavebního materiálu; kromě objektů se v areálu nacházejí drobné dřevěné boudy a maringotky, dále zbytky základů již demolovaných staveb; plochy v areálu jsou převážně nezpevněné, je v něm položeno jen několik betonových panelů; areál je částečně oplocen pletivovým plotem, je zde veřejné osvětlení
Zobrazit detail

Poděbradská - u IŠS Poděbradská - u IŠS

Obec: Praha
Rozloha celkem: 5 684 m2
Procento zastavění: 24%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
nejspíše se jedná o areál bývalých ubytoven, nyní využívaný jako dílny; v areálu je asfaltová komunikace, plocha je částečně zpevněna betonovými dílci, částečně zatravněná a osázená keři; nacházejí se zde také zbytky antukového hřiště; areál je oplocen pletivovým plotem, je zde veřejné osvětlení
Zobrazit detail

Porodna prasnic Porodna prasnic

Obec: Dívčí Hrad
Rozloha celkem: 5 000 m2
Procento zastavění: 10%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: mírné ekologické zatížení
Dříve byla lokalita využívána jako porodna prasnic patřící pod správu bývalého zemědělského družstva. Objekt v lokalitě je jednopodlažní. V dnešní době není areál využívaný. Objekt je velmi nesnadno uživatelný, protože není v dobrém stavu a nachází se v prostoru málo obydleném. Po důkladné revitalizaci a obnově inženýrských sítí je možno obnovit zemědělskou činnost nebo objekt využít k nevýrobní či obchodní činnosti. Na území Bruntálska je velká nezaměstnanost, proto je třeba využít každou příležitost pro drobné podnikání z důvodů vytvoření nových pracovních míst v regionu.
Zobrazit detail

Porodnice Porodnice

Obec: Sušice
Rozloha celkem: 13 200 m2
Procento zastavění: 8%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: ne
Objekt původně užívaný jako škola, následně pro zdravotnictví - porodní oddělení. Po vybudování nové nemocnice v Sušici je objekt nevyužitý.
Zobrazit detail

Pozemek naproti KORADU Pozemek naproti KORADU

Obec: Česká Třebová
Rozloha celkem: 6 800 m2
Procento zastavění: 95%
Nejvhodnější způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Existence ekologických zátěží: nelze předpokládat
Plocha bez budov určená k investiční výstavbě.
Zobrazit detail

Prachárna Prachárna

Obec: Brantice
Rozloha celkem: 16 000 m2
Procento zastavění: 14%
Nejvhodnější způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Existence ekologických zátěží: mírné ekologické zatížení
Prachárna je bývalý objekt muničního skladu sovětské armády, v současné době se zde nacházejí pouze základy bývalých vojenských objektů. Současné inženýrské sítě jsou v nevyhovujícím stavu. Záměrem vlastníka pozemku je provést řízenou očistu a revitalizaci kontaminované zeminy, kácení vzrostlých dřevin a demolici stávajících zbytků objektů. Celé území využít k rekreačním účelům nebo sportovně naučným střediskům. Zároveň dle způsobů využití bude nutno provést nové inženýrské sítě včetně komunikací a případně turistických tras.
Zobrazit detail

Prasečák Prasečák

Obec: Stráž pod Ralskem
Rozloha celkem: 720 m2
Procento zastavění: 100%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Torzo bývalého vepřína vystavěného v 80.letech armádou. Ze stavby zbývají jen zbytky zdiva. Objekt je určen k demolici a pozemky k využití jako travní porost (dle ÚPD).
Zobrazit detail

Pražská strojírna Pražská strojírna

Obec: Praha
Rozloha celkem: 16 837 m2
Procento zastavění: 33%
Nejvhodnější způsob využití: ostatní
Existence ekologických zátěží: ne
jedná se o nevyužitou část areálu Pražské strojírny, a.s.; v areálu jsou asfaltové komunikace a zpevněné asfaltové plochy, část je zatravněna a osázena keři a stromy; areál je na jihu oplocen pletivovým plotem, od ulice Mladoboleslavské na severu jej odděluje zeď, od zbývajících částí areálu Pražské strojírny plotem oddělen není; je zde veřejné osvětlení
Zobrazit detail

<<  <  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >  >>   celkový počet záznamů: 333

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz